Lisatud: 17. aprill 2013

Viimati muudetud: 17. aprill 2013

A A A
Prindi rss

Uudised

17Apr2013 Mikropõllumajandusettevõtjad saavad investeeringuteks 19,87 miljonit eurot

PRIA määras maaelu arengukava meetme 1.4.1 raames mikropõllumajandusettevõtte investeeringutoetusi 396 taotluse kohta kokku 19,87 miljonit eurot.

Meetme 1.4.1 taotlusvoor oli käimasoleval rahastusperioodil juba kuues ning taotlusi on alati esitatud rohkesti. Seekordsesse taotlusvooru laekus 672 taotlust, millest 8 annulleerisid esitajad ja ühe jättis PRIA menetlusse võtmata kui ebakorrektse. Toetuse-soove oli kokku ligi 30 mln euro ulatuses.

Taotlusvooru eelarves oli toetusteks 19,87 mln eurot ning toetuse saajad tuli selgitada taotlustele antud hindepunktide abil moodustatud pingerea alusel. Maaelu investeeringubüroo juhtivspetsialisti Bella Štenovi kinnitusel oli meetme määruses sätestatud hindamiskriteeriumide alusel võimalik ühele taotlusele saada kuni 74 punkti, kõrgeimaks hindeks selles taotlusvoorus oli 71. „Eelarvest jätkus raha 396 pingereas eespool olevale projektile ning toetuseta jäid need, kes kogusid vähem kui 48,37 punkti. Toetuse saanud projektidest 61 on mitme ettevõtja esitatud ühisprojektid.“

34 taotlusele tehti mittemääramise otsus sellepärast, et taotleja ei vastanud määruse nõuetele või kavandatud investeering pole abikõlblik, ütles Bella Štenov.

Nii taotlustele antud hindepunktid kui ka juriidilistest isikutest toetusesaajate nimed avalikustab PRIA oma kodulehel www.pria.ee.

Maakonniti on kõige rohkem toetusesaajaid Tartumaal (52 taotlust, 2,69 milj eurot).
Kokku sooviti toetust taotleda 2779 tegevuse jaoks. Kõige rohkem sooviti selles taotlusvoorus toetust masina või seadme (v.a traktori) ostmiseks ja paigaldamiseks (2106 tegevust) ja traktori ostmiseks (349 tegevust).

Toetuse maksab PRIA välja siis, kui taotleja esitab PRIAsse kuludeklaratsioonid investeeringu osalise või täieliku elluviimise kohta. Seda võib teha neljas osas. Tuleb meeles pidada, et  investeeringu elluviimist on vaja alustada kuue kuu jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest. Selle aja jooksul tuleb kavandatavast investeeringust teha vähemalt 25 protsenti. Ülejäänud investeering tuleb teha ja seda tõendavad dokumendid PRIAle esitada hiljemalt 2014. aasta lõpuks.

Maaelu arengukava 2007-2013 programmperioodil on mikropõllumajandusettevõtte investeeringutoetusi määratud kokku üle 107 mln euro ja välja makstud 79 mln eurot. Käesolev taotlusvoor jääb sel programmperioodil viimaseks.

 

Lisa1.  Meetme 1.4.1 VI taotlusvooru heakskiidetud projektid (15.04.2013 seisuga)

Maakond

Heakskiidetud projektid

Toetuse saajate arv

Taotluste arv

Toetuse summa

HARJUMAA

20

20

1 001 638

HIIUMAA

5

5

168 465

IDA-VIRUMAA

8

9

384 939

JÕGEVAMAA

27

31

1 775 059

JÄRVAMAA

19

21

1 030 145

LÄÄNEMAA

16

18

1 049 020

LÄÄNE-VIRUMAA

32

32

1 638 091

PÕLVAMAA

26

27

1 910 388

PÄRNUMAA

37

38

1 444 023

RAPLAMAA

26

27

1 218 438

SAAREMAA

22

23

1 009 314

TARTUMAA

49

52

2 695 716

VALGAMAA

18

18

655 253

VILJANDIMAA

37

39

2 275 746

VÕRUMAA

33

36

1 613 765

Kokku

375

396

19 870 000

 

 

Uudised

15. maiks tuli mesinikel teatada PRIA-le põllumajandusloomade registri jaoks mesilasperede arvud ja seakasvatajatel enda peetavate sigade arvud 1. mai 2018 seisuga.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus