Lisatud: 07. veebruar 2013

Viimati muudetud: 07. veebruar 2013

A A A
Prindi rss

Uudised

07Veebr2013 Mida tuvastati 2012. a keskkonnatoetuste kohapealses kontrollis?

2012. aastal kontrolliti kohapeal riskianalüüsi valimi alusel 924 taotlejat. Nendest oli MAH taotlejaid  136, KSM taotlejaid 139, ESA taotlejaid 600, Natura 2000 põllumaa toetuse taotlejaid 209 , PLK taotlejaid 85, loomade karjatamise toetuse taotlejaid 223.

Kõige rohkem rikkumisi leiti seoses  maa kasutamise õigusliku aluse puudumisega -  õiguslik alus puudus 282 põllu kohta.  Toetust ei maksta põllu või selle osa kohta, mille kasutamiseks puudub taotlejal õiguslik alus.

14 taotlejat soovisid  toetust põldudele, mis polnud kontrolli aastal põllumajandustegevuseks kasutatav maa (võsastunud, ehitusalune maa jne).

Neljal juhul taotleti toetust maale, mida pole pärast 2003.a toimunud põllumaade deklareerimist põllumajandusmaana nõuetekohaselt hooldatud.

Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse taotlejatest tuvastati kõige rohkem rikkumisi seoses mullaproovide nõudega (28 taotlejat). 21 korral rikuti nõuet, et  samal põllul on kasvatatud teravilja kauem kui kolmel järjestikusel aastal. Rikkumisi tuvastati veel ka sõnnikuproovide nõuete osas (12 taotlejal) ning sertifitseeritud seemnega seotud nõuete osas (12 taotlejal).

Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse taotlejatel tuvastati kõige enam rikkumisi seoses niitmise nõudega (30 taotlejal). Nõutud on, et enne taotluse esitamise aastat rajatud rohumaad on vähemalt üks kord enne 31. juulit niidetud või on seal karjatatud loomi.

9 taotlejat oli rikkunud viljapuude võradele ja/või marjapõõsaste lõikamisele kehtestatud nõuet.

7 taotlejal oli täitmata puuvilja-ja marjakultuuride reavahede ja võraaluste niitmise nõue.

Loomade karjatamise toetuse osas tegi Veterinaar- ja Toiduamet  kohapealset kontrolli  223 taotleja juures. Nõuete rikkumisi tuvastati kohapeal 20 taotlejal.

Kõige enam – 18 juhul - tuvastati rikkumisi karjatamise nõude osas: taotleja ei ole karjatanud taotlusel märgitud arvul loomi karjatamisperioodil.

Loomapõhistest  puudustesti tuvastati kohapealses kontrollis kõige sagedamini seda, et taotlusel märgitud looma polnud karjas (1670 looma 121 taotlejal). Lubatud põhjustel puudus 32 taotlejal karjast kokku 198 looma.

 

 

Uudised

Euroopa Kontrollikoda on 2019.a. aasta alguses avaldanud oma eriaruande 01/2019 „Võitlemine pettustega ELi raha kasutamisel: vajadus tegutseda“. Kontrollikoda on Euroopa Liidu sõltumatu audiitor ja annab hinnangu nii Euroopa Komisjoni kui ka liikmesriikide süsteemidele. Kontrollikoja eriaruande hinnangul peaks EL tugevdama võitlust pettuste vastu ja anti mitmeid soovitusi, kuidas tuleks pettustevastast süsteemi

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner