Lisatud: 07. veebruar 2013

Viimati muudetud: 07. veebruar 2013

A A A
Prindi rss

Uudised

07Veebr2013 Mida tuvastati 2012. a keskkonnatoetuste kohapealses kontrollis?

2012. aastal kontrolliti kohapeal riskianalüüsi valimi alusel 924 taotlejat. Nendest oli MAH taotlejaid  136, KSM taotlejaid 139, ESA taotlejaid 600, Natura 2000 põllumaa toetuse taotlejaid 209 , PLK taotlejaid 85, loomade karjatamise toetuse taotlejaid 223.

Kõige rohkem rikkumisi leiti seoses  maa kasutamise õigusliku aluse puudumisega -  õiguslik alus puudus 282 põllu kohta.  Toetust ei maksta põllu või selle osa kohta, mille kasutamiseks puudub taotlejal õiguslik alus.

14 taotlejat soovisid  toetust põldudele, mis polnud kontrolli aastal põllumajandustegevuseks kasutatav maa (võsastunud, ehitusalune maa jne).

Neljal juhul taotleti toetust maale, mida pole pärast 2003.a toimunud põllumaade deklareerimist põllumajandusmaana nõuetekohaselt hooldatud.

Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse taotlejatest tuvastati kõige rohkem rikkumisi seoses mullaproovide nõudega (28 taotlejat). 21 korral rikuti nõuet, et  samal põllul on kasvatatud teravilja kauem kui kolmel järjestikusel aastal. Rikkumisi tuvastati veel ka sõnnikuproovide nõuete osas (12 taotlejal) ning sertifitseeritud seemnega seotud nõuete osas (12 taotlejal).

Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse taotlejatel tuvastati kõige enam rikkumisi seoses niitmise nõudega (30 taotlejal). Nõutud on, et enne taotluse esitamise aastat rajatud rohumaad on vähemalt üks kord enne 31. juulit niidetud või on seal karjatatud loomi.

9 taotlejat oli rikkunud viljapuude võradele ja/või marjapõõsaste lõikamisele kehtestatud nõuet.

7 taotlejal oli täitmata puuvilja-ja marjakultuuride reavahede ja võraaluste niitmise nõue.

Loomade karjatamise toetuse osas tegi Veterinaar- ja Toiduamet  kohapealset kontrolli  223 taotleja juures. Nõuete rikkumisi tuvastati kohapeal 20 taotlejal.

Kõige enam – 18 juhul - tuvastati rikkumisi karjatamise nõude osas: taotleja ei ole karjatanud taotlusel märgitud arvul loomi karjatamisperioodil.

Loomapõhistest  puudustesti tuvastati kohapealses kontrollis kõige sagedamini seda, et taotlusel märgitud looma polnud karjas (1670 looma 121 taotlejal). Lubatud põhjustel puudus 32 taotlejal karjast kokku 198 looma.

 

 

Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike