Lisatud: 25. veebruar 2019

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

25Veebr2019 Mida on vaja teada toetuste maksustamisest?

Alates 01.01.2015.a. maksustab PRIA tulumaksuga kõik eraisikutele määratud ja makstud toetused, kui Tulumaksuseaduse § 19 lõike 3 punkt 3 ei sätesta teisiti.  Tulumaksuga maksustamine ja Maksu- ja tolliametile isikupõhine deklareerimine toimub toetuse väljamaksmisele järgneva kuu 10. kuupäevaks.

Just nüüd, kui käes on tulude deklareerimise aeg,  võib tekkida eraisikutest taotlejatel küsimusi, kuidas PRIA on aasta siseselt toetustelt tulumaksu arvestanud ja kinni pidanud.  PRIA finantsosakonna nõunik Kadri Maata vastab klientide selle teemalistele küsimustele  e-posti kadri.maata@pria.ee või telefonil 7371 229 teel.

2018.a. väljamakstud toetuste ja kinnipeetud tulumaksu summad on kõigil taotlejatel olemas eeltäidetud tuludeklaratsioonil, juhul kui selle baasil tekib küsimusi, palume julgesti PRIAga ühendust võtta.   

Seoses tulumaksu seaduse muudatusega alates 01.01.2018.a. toimus muudatus ka Natura metsa toetuse tulumaksu kinnipidamise osas nendel klientidel, kes olid esitanud kaasomanikena ühistaotluse toetuse saamiseks. Kõigil nendel klientidel jagati toetus aasta siseselt kaasomandi suuruse alusel ning maksustati tulumaksuga, muudatused kajastuvad ühistaotluse esitanud isikute tuludeklaratsioonidel.

Järgmisel taotlusperioodil soovitame klientidele, kes on küll kaasomandis taotlejad, kuid nende soov on, et tulumaksuarvestus oleks ühe kaasomaniku kanda 100% ulatuses, esitage taotlus nn kaasomanike loobumisnõusoleku kaudu (kaasomanikud loobuvad ühe kaasomaniku kasuks toetusest. Taotlemiseks vajalik info on saadaval siin.

Natura metsa uue taotluse kohta tekkinud küsimusi saate  esitada Erametsakeskusest Maris Tõnuri e-posti aadressile maris.tonuri@eramets.ee või telefonil 673 6032.

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.2.1) VIIES TAOTLUSVOOR 2019

Koolikava toetus

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018-2019

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused ja MAK loomatoetused 2019 ÜLDINFO

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2019

Noore põllumajandustootja toetus 2019

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2019

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2019

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2019

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2019

Väikepõllumajandustootja toetus 2019

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.2) NELJAS TAOTLUSVOOR 2019

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike