Lisatud: 28. september 2010

Viimati muudetud: 29. september 2010

A A A
Prindi rss

Uudised

28Sep2010 Metsasektor arutas ajakirjanikega võtmeküsimusi

Täna peetud metsasektori infopäeval ajakirjanikele tõid sektori esindajad välja olulisi aktuaalseid teemasid nagu äsja valminud metsanduse maine uuring avalikkuses ja uued funktsionaalsed lahendused metsanduse logistikas. Samuti anti ülevaade augustitormi tekitatud kahju ulatusest ning uue jahiseaduse vajalikkusest.

 

Eesti Metsaselts tellis sel suvel läbi viidud kommunikatsiooniuuringu uuringuettevõttelt Faktum&Ariko ning toimunud infopäeval presenteeriti neid värskeid tulemusi esmakordselt. Uurimisega selgitati välja millisena tajub avalikkus metsandust. Uuringufirma Faktum&Ariko uuringutejuht Kalev Petti sõnul ei ole üldiselt hinnang aastatagusega oluliselt muutunud. Küll aga on vähenenud nende inimeste osakaal, kes ei oma metsandusest mingitki arvamust ega infot. Suurimateks probleemideks metsanduses peab avalikkus metsade puudulikku uuendamist. Vähenenud on nende inimeste osakaal, kes arvavad, et Eesti metsasid ohustab liiga suur raiemaht.

Eesti Metsatööstuse Liidu tegevdirektor Ott Otsmann tutvustas hetkel arendamisel olevat e-lahendust ehk e-saatelehe projekt, mis aitab hõlpsasti logistika osapooltel infot vahetada ning saada ülevaateid kaubavahetusest. Projekt läheb maksma kokku 3,6 miljonit krooni, millest 85% rahastab Riigi Infosüsteemise Arenduskeskus ning ülejäänud 15% rahastavad koostööd tegevad ettevõtted. Otsmann tutvustas ka peagi valmivat transpordiuuringut, millega otsitakse efektiivsemaid lahendusi vedudele. Otsmann tõi välja, et praegu on ühekordsed veomahud ebaefektiivsed ning kuna küsimus on eksportiva sektori konkurentsivõimes, siis on vaja arvestada naaberriikide kogemusega ning püüda leida ka kohapealseid paremaid võimalikke lahendusi.

Juuli lõpus ja augustis Eestis möllanud torm tegi metsadele küllaltki suurt kahju. Tormikahjudest andis ülevaate Keskkonnaameti metsaosakonna metsanduse peaspetsialist Marko Sahtel, kelle sõnul on tegemist 15. septembri andmetega, mis tähendab, et pidevalt laekub ametisse uusi teateid kahjude kohta, mis on siiani veel  fikseerimata. Sahtli sõnul ei ole võimalik välja tuua mingit kindlat tüüpi metsi, mida torm kahjustas, vaid kahju ulatus kõiksugustesse metsadesse, nii noortesse kui vanadesse, looduskaitse all olevatesse kui majandusmetsadesse. See torm paistis silma sellega, et ei esinenud ühtset tormikoridori, vaid tormikahjustused esinesid nii öelda laikudena. Kokku sai kannatada 1982 hektarit metsa, mis hõlmab 295 000 tm puitu. Sellest moodustasid erametsad 1174 hektarit ja 157 000 tm. Võrdluseks tõi Sahtel 2005. aasta jaanuaritormi, mil sai kahjustada üle 650 000 tm puitu.

Keskkonnaministeeriumi asekantsler Andres Talijärv rääkis uue jahiseaduse vajalikkusest, millega antakse metsaomanikele suurem võimalus jahinduses kaasa rääkida. Talijärve sõnul peavad metsaomanikud ja jahimehed rohkem koostööd tegema ning oma probleemküsimused omavahel lahendatud saama, sest riik ei saa olla nende küsimuste vahendajaks. Antud uus jahiseaduse eelnõu seab jahimehed ja metsaomanikud võrdsesse positsiooni, et saavutada vajalikke kokkuleppeid ja kompromisse. Metsaomanikud saavad probleemide korral õiguse välja vahetada oma jahipiirkonnas jahirentija, kui muud moodi kokkuleppele ei jõuta. Uus jahiseadus ei määra jahipiirkonna renditasu, vaid seda teevad metsaomanikud. Talijärve sõnul on tegemist vaba turuga ning renditasu suuruse lepivad omavahel kokku jahimehed ja maaomanikud.

 

Ettekannetega saab tutvuda siin: http://www.metsaselts.ee/index.php?sisu=uudis_edasi&mid=175&id=241&lang=est#

 

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner