Lisatud: 26. mai 2010

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

26Mai2010 Metsaomanikud saavad toetust metsa uuendamiseks

 

Kuni 14. juunini võtab Erametsakeskus vastu toetuse taotlusi metsa uuendamiseks tehtud investeeringute kompenseerimiseks. Antud vooru eelarve on 7,5 miljonit krooni.

Metsa uuendamise toetust saab taotleda 2010. aastal tehtud tööde kohta. Metsa uuendamise toetuse saamiseks peavad olema tööd tehtud enne taotluse esitamist. Abikõlblikud kulud on ka taotluse esitamise tähtpäevale eelneval kalendriaastal elluviidud järgmised tegevused: metsakultiveerimismaterjali soetamine (va metsapuuseemnete soetamine) ning maapinna ettevalmistamine.

Metsa uuendamise toetust saab taotleda järgmistele abikõlblikele tehtud töödele:

1)      metsakultiveerimismaterjali (v.a metsapuuseemnete) soetamisel kuni 80% dokumenteeritud kulude (taimede ostuarved) kogumaksumusest, kuid mitte rohkem kui 2.50 krooni soetatava metsapuutaime kohta;

2)      maapinna ettevalmistamisel ketasadraga kuni 1500 krooni hektari kohta, muu maapinna ettevalmistamise tehnika kasutamise korral kuni 1000 krooni hektari kohta;

3)      metsaistutamistöödel on toetuse määr kuni 2000 krooni hektari kohta;

4)      kuni kolme aasta vanuse metsakultuuri, sh looduslikule uuenemisele jäetud metsamaal oleva metsakultuuri hooldamisel on toetuse määr kuni 1500 krooni hektari kohta kalendriaastas.

Metsa uuendamise toetust saab taotleda ainult nendele tegevustele, mille kohta on lubava märkega metsateatis. Eriti juhime tähelepanu, et taotledes toetust maapinna ettevalmistamisele oleks Keskkonnaametile esitataval metsateatisel vastav märge nimetatud tegevuse kohta (MM - maapinna mineraliseerimine; vt ka Metsaseadus § 24 lg 2 ja § 41 lg 1 p 2).

2009. aastal esitati Erametsakeskusele 196 metsa uuendamise toetuse taotlust, millest rahuldati täielikult või osaliselt 187 taotlust kogusummas üle 7,5 miljoni krooni. 2010. aasta eelarve planeeritud kogumaht on 10 miljonit krooni, sellest 7,5 miljonit krooni jaotatakse taotlejate vahel  14. juuni voorus ja 2,5 miljonit krooni 19. novembri taotlusvoorus.

Metsa uuendamise toetuse taotluse võib esitada posti teel, käsipostiga EMK-sse aadressil Mustamäe tee 50 Tallinn 10621 (II korrus) või elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna aadressile taotlus@eramets.ee. Lisaks on võimalus taotlus esitada elektrooniliselt läbi e-PRIA infoportaali aadressilt www.pria.ee .

Täpsemat informatsiooni elektroonilise taotluse esitamise kohta ja EMK siseriiklike toetuste kohta leiate erametsanduse portaalist www.eramets.ee, lisainfot saab telefonidel 6 836 051 või 6 836 067 ning e-posti aadressil siseriiklik@eramets.ee.

 

Pille Rõivas
Erametsakeskuse kommunikatsioonispetsialist
5064608
pille.roivas@eramets.ee

 

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner