Lisatud: 26. mai 2010

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

26Mai2010 Metsaomanikud saavad toetust metsa uuendamiseks

 

Kuni 14. juunini võtab Erametsakeskus vastu toetuse taotlusi metsa uuendamiseks tehtud investeeringute kompenseerimiseks. Antud vooru eelarve on 7,5 miljonit krooni.

Metsa uuendamise toetust saab taotleda 2010. aastal tehtud tööde kohta. Metsa uuendamise toetuse saamiseks peavad olema tööd tehtud enne taotluse esitamist. Abikõlblikud kulud on ka taotluse esitamise tähtpäevale eelneval kalendriaastal elluviidud järgmised tegevused: metsakultiveerimismaterjali soetamine (va metsapuuseemnete soetamine) ning maapinna ettevalmistamine.

Metsa uuendamise toetust saab taotleda järgmistele abikõlblikele tehtud töödele:

1)      metsakultiveerimismaterjali (v.a metsapuuseemnete) soetamisel kuni 80% dokumenteeritud kulude (taimede ostuarved) kogumaksumusest, kuid mitte rohkem kui 2.50 krooni soetatava metsapuutaime kohta;

2)      maapinna ettevalmistamisel ketasadraga kuni 1500 krooni hektari kohta, muu maapinna ettevalmistamise tehnika kasutamise korral kuni 1000 krooni hektari kohta;

3)      metsaistutamistöödel on toetuse määr kuni 2000 krooni hektari kohta;

4)      kuni kolme aasta vanuse metsakultuuri, sh looduslikule uuenemisele jäetud metsamaal oleva metsakultuuri hooldamisel on toetuse määr kuni 1500 krooni hektari kohta kalendriaastas.

Metsa uuendamise toetust saab taotleda ainult nendele tegevustele, mille kohta on lubava märkega metsateatis. Eriti juhime tähelepanu, et taotledes toetust maapinna ettevalmistamisele oleks Keskkonnaametile esitataval metsateatisel vastav märge nimetatud tegevuse kohta (MM - maapinna mineraliseerimine; vt ka Metsaseadus § 24 lg 2 ja § 41 lg 1 p 2).

2009. aastal esitati Erametsakeskusele 196 metsa uuendamise toetuse taotlust, millest rahuldati täielikult või osaliselt 187 taotlust kogusummas üle 7,5 miljoni krooni. 2010. aasta eelarve planeeritud kogumaht on 10 miljonit krooni, sellest 7,5 miljonit krooni jaotatakse taotlejate vahel  14. juuni voorus ja 2,5 miljonit krooni 19. novembri taotlusvoorus.

Metsa uuendamise toetuse taotluse võib esitada posti teel, käsipostiga EMK-sse aadressil Mustamäe tee 50 Tallinn 10621 (II korrus) või elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna aadressile taotlus@eramets.ee. Lisaks on võimalus taotlus esitada elektrooniliselt läbi e-PRIA infoportaali aadressilt www.pria.ee .

Täpsemat informatsiooni elektroonilise taotluse esitamise kohta ja EMK siseriiklike toetuste kohta leiate erametsanduse portaalist www.eramets.ee, lisainfot saab telefonidel 6 836 051 või 6 836 067 ning e-posti aadressil siseriiklik@eramets.ee.

 

Pille Rõivas
Erametsakeskuse kommunikatsioonispetsialist
5064608
pille.roivas@eramets.ee

 

Uudised

15. maiks tuli mesinikel teatada PRIA-le põllumajandusloomade registri jaoks mesilasperede arvud ja seakasvatajatel enda peetavate sigade arvud 1. mai 2018 seisuga.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner