Lisatud: 29. oktoober 2010

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

29Okt2010 Metsaomanikel võimalus taotleda 40 miljonit EL toetusi

15. novembrist on metsaomanikel võimalik esitada Erametsakeskusele Euroopa Liidu toetuse taotlusi metsa majandusliku väärtuse parandamiseks, kahjustatud metsa taastamiseks ja metsatulekahju ennetamiseks. Erinevate toetuste eelarve on kokku ligi 40 miljonit krooni.


Kuni 5. detsembrini saab taotleda Euroopa Liidu metsatoetusi. Metsa majandusliku väärtuse parandamiseks on toetuse eelarves 35,7 miljonit krooni. Kahjustatud metsa taastamiseks ja metsatulekahju ennetamiseks on kokku 4 miljonit krooni.

Metsa majandusliku väärtuse parandamiseks ja metsatulekahjude ennetamiseks tehtavate investeeringutega võib alustada järgmisest päevast pärast taotluse esitamist.

Metsa majandusliku väärtuse parandamiseks saab taotleda toetust hooldusraieks kuni 30aastases puistus, kasvavate puude laasimiseks, metsatehnika- ja tarvikute soetamiseks, metsa uuendamiseks (mitte lageraie järgseks uuendamiseks) ning ulukikahjustuste ja taimehaiguste ennetamiseks. Toetuse taotlemiseks peavad olema metsamaa kohta kantud inventeerimisandmed metsaregistrisse ning hooldusraieks ja metsa uuendamiseks peab olema tehtud metsateatis.

Kahjustatud metsa taastamiseks saab taotleda toetust metsatulekahju või loodusõnnetuse tagajärjel hukkunud puistu taastamiseks: uue kultuuri rajamiseks või looduslike uuenemisele kaasaaitamiseks. Samuti saab taotleda toetust juba rajatud kultuuri hooldamiseks.

Metsatulekahju ennetamise raames saab taotleda toetust tuleohumärgi või -plakati soetamiseks ja paigaldamiseks ning tuletõrje veevõtukoha ja sellele juurdepääsutee tähistamiseks ning korrashoidmiseks, tuletõkestusriba või -vööndi rajamiseks ja korrashoidmiseks ning suitsetamis- ja lõkketegemiskoha rajamiseks ja tähistamiseks. Nendeks tegevusteks saab taotleda toetust suure ja keskmise tuleohuga maakondades (Harjumaa, Ida-Virumaa, Põlvamaa, Lääne-Virumaa, Pärnumaa, Tartumaa, Võrumaa, Läänemaa ja Valgamaa).

Taotlejal on õigus teha töid ja esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist. Seega on taotlejal võimalus planeerida mitme aasta töid ette.

 

Taotluse saab saata posti teel või tuua ise kohale Erametsakeskuse kontorisse Mustamäe tee 50, 10621 Tallinn või saata digitaalselt allkirjastatuna aadressil metsameede@eramets.ee.


Täpsemat infot toetuste kohta saab erametsanduse portaalist http://www.eramets.ee//toetused   ning Erametsakeskusest telefonidel 6836 059 ja 6836 065 ning e-posti aadressil metsameede@eramets.ee

 

Uudised

15. maiks tuli mesinikel teatada PRIA-le põllumajandusloomade registri jaoks mesilasperede arvud ja seakasvatajatel enda peetavate sigade arvud 1. mai 2018 seisuga.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner