Lisatud: 14. juuni 2010

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

14Jun2010 Metsaühistud saavad toetust erametsaomanike metsandusalase ühistegevuse arendamiseks

Kuni 12. juulini võtab Erametsakeskus vastu toetuse taotlusi metsaühistu toetuse taotlemiseks. Vooru eelarve on 5 miljonit krooni.

 

Metsaühistu toetust saab taotleda 2010. aastal tehtud tööde kohta ja kulud on abikõlblikud alates taotluse esitamise kalendriaasta algusest. Metsaühistu toetuse taotlejal on aega teha taotluses näidatud töid ja esitada aruanne kalendriaasta (2010) jooksul.

Metsaühistu toetatavad tegevused ja toetuse määrad:

1)      erametsaomanike rühmanõustamine (kuni 9000 krooni rühmanõustamise kohta);

2)      metsamajandusalane koostööprojekt (kuni 90% abikõlblikest kuludest, kuid mitte rohkem kui 250 000 krooni metsaühistu kohta kalendriaastas);

3)      erametsanduse nõustamise ja koolitamise tugisüsteemi arendamine (kuni 90% abikõlblikest kuludest, kuid mitte rohkem kui 100 000 krooni metsaühistu kohta kalendriaastas);

4)      koolimetsa asutamine ja selle tegevuse korraldamise (kuni 50 000 krooni metsaühistu kohta kalendriaastas);

5)      metsaühistu baasraha (kuni 150 krooni metsaühistu ühe liikme kohta kalendriaastas).

 

Metsaühistu toetust võib nimetatud tegevuste kohta taotleda ühes taotlusvoorus mitte üle 1500 krooni ühistu liikme kohta kokku. Toetuse arvestamisel võetakse aluseks metsaühistu liikmete arv toetuse taotlemisele eelnenud kalendriaasta 31. detsembri seisuga. Alates 2010. aastast võib metsaühistu toetust taotleda metsaühistu, mille liikmete arv on vähemalt 40.

Toetuse taotlemise täpsemate tingimustega saab tutvuda erametsanduse portaalis www.eramets.ee samuti saab sealt ka kõik vajalikud vormid toetuse taotlemiseks.

Metsaühistu toetuse taotluse võib esitada posti teel, käsipostiga EMK-sse aadressil Mustamäe tee 50 Tallinn 10621 (II korrus) või elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna aadressile siseriiklik@eramets.ee

Täpsemat informatsiooni taotluse esitamise kohta ja EMK siseriiklike toetuste kohta leiate erametsanduse portaalist www.eramets.ee, lisainfot saab telefonidel 6 836 067 ja 6 836 053 ning e-posti aadressil siseriiklik@eramets.ee.

 

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike