Lisatud: 03. veebruar 2010

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

03Veebr2010 Mesilate andmed tuleb 1. maiks PRIA põllumajandusloomade registrisse kanda

1. jaanuaril 2010.a jõustus põllumajandusministri 18. detsembri 2002.a määruse nr. 88 muudatus, mis kohustab loomapidajaid hiljemalt 1. maiks 2010.a kõik mesilad PRIA põllumajandusloomade registrisse kandma. Kui seni kehtis registreerimiskohustus vaid mesilatele, kus tegeletakse mesindusega turustamise eesmärgil, siis edaspidi tuleb registrisse kanda ka väiksemad mesilad, kus tegeldakse mesindusega oma tarbeks.

Kõigi mesilate registreerimise nõude on tinginud ühelt poolt Eesti Mesinike Liidu soov luua täielik mesilate andmekogu, eesmärgiga kaitsta mesilasi taimekaitsevahendite kasutamisest lähtuvate ohtude eest, ning teiselt poolt Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) vajadus tõhustada järelevalvet mesilastaudide tõrje ja mesilate toodangu osas.

Täpne mesila asukoht ning mesiniku kontaktandmed registris võimaldavad mesilasperede paremat kaitset taimekaitsevahendite võimalike kahjustuste eest, kuna teavet mesilate asukohtadest saavad VTA maakondlikud järelevalveametnikud ja volitatud veterinaararstide vahendusel ka põllupidajad, kes tahavad kasutada oma põldudel taimekaitsevahendeid. Sel juhul on neil kohustus oma põllust kahe kilomeetri raadiuses tegutsevaid mesilaste pidajaid kaks päeva ette hoiatada.

Mesilate asukohainfo on vajalik järelevalvetegevuse koordineerimisel mesilastaudide (ameerika haudmemädanik, väike tarumardikas, nosematoos jm)  levimise puhul. VTA järelevalveametnikud kontrollivad regulaarselt mesindusega turustamise eesmärgil tegutsevaid mesilaid. Oma tarbeks mesilasperede pidajaid kontrollitakse, kui on põhjust kahtlustada mesilastaudi levikut piirkonnas.

PRIA jätkab avaliku veebikaardi (https://kls.eesti.ee/pria_avalik_kaart/) rakenduse väljaarendamist, mille vahendusel on tulevikus võimalik otsida ja vaadata ajakohaseid andmeid kõigi registrisse kantud loomapidamiskohtade, s.h ka mesilate kohta. Kuni veebikaardi valmimiseni saab informatsiooni mesilate paiknemise kohta PRIA ja VTA maakondlikest büroodest.

Kõik PRIA põllumajandusloomade registrisse seni veel kandmata mesilad tuleb registreerida hiljemalt 1. maiks 2010, seda olenemata mesilastarude arvust. Mesilad registreeritakse ehitistena samamoodi nagu ülejäänud loomapidamisalad, kuid lisanduvad andmed mesilasperede arvu kohta. Varem registreeritud mesilate kohta, mille registriandmetes puudub mesilasperede arv, tuleb see arv esitada hiljemalt 1. maiks 2010.

Mesila registreerimiseks palume pöörduda PRIA maakondlikku teenindusbüroosse, kus on võimalik määrata mesila asukoha geograafilised koordinaadid kaardil ja teha vajalikud toimingud. Enne mesila registreerimist peab selle registreerija olema ka loomapidajana PRIA toetuste registrisse kantud.

Mesila andmete uuendamine registreeritud mesilasperede arvu osas toimub kord aastas. Iga aasta 15. maiks tuleb teatada põllumajandusloomade registrile iga mesila mesilasperede arv 1. mai seisuga. Täpsem info mesilate registreerimise kohta ning taotlusvormid on kättesaadavad siit: http://www.pria.ee/et/Registrid/Loomade_register/Ehitised

 

Uudised

Maaeluminister Tarmo Tamm andis täna Maaeluministeeriumis toimunud Eesti Vabariigi 101. aastapäevale pühendanud aktusel põllumajanduse ja maaelu edendajatele üle 3 ministeeriumi kuldmärki ja 33 hõbemärki.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus