Lisatud: 03. veebruar 2010

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

03Veebr2010 Mesilate andmed tuleb 1. maiks PRIA põllumajandusloomade registrisse kanda

1. jaanuaril 2010.a jõustus põllumajandusministri 18. detsembri 2002.a määruse nr. 88 muudatus, mis kohustab loomapidajaid hiljemalt 1. maiks 2010.a kõik mesilad PRIA põllumajandusloomade registrisse kandma. Kui seni kehtis registreerimiskohustus vaid mesilatele, kus tegeletakse mesindusega turustamise eesmärgil, siis edaspidi tuleb registrisse kanda ka väiksemad mesilad, kus tegeldakse mesindusega oma tarbeks.

Kõigi mesilate registreerimise nõude on tinginud ühelt poolt Eesti Mesinike Liidu soov luua täielik mesilate andmekogu, eesmärgiga kaitsta mesilasi taimekaitsevahendite kasutamisest lähtuvate ohtude eest, ning teiselt poolt Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) vajadus tõhustada järelevalvet mesilastaudide tõrje ja mesilate toodangu osas.

Täpne mesila asukoht ning mesiniku kontaktandmed registris võimaldavad mesilasperede paremat kaitset taimekaitsevahendite võimalike kahjustuste eest, kuna teavet mesilate asukohtadest saavad VTA maakondlikud järelevalveametnikud ja volitatud veterinaararstide vahendusel ka põllupidajad, kes tahavad kasutada oma põldudel taimekaitsevahendeid. Sel juhul on neil kohustus oma põllust kahe kilomeetri raadiuses tegutsevaid mesilaste pidajaid kaks päeva ette hoiatada.

Mesilate asukohainfo on vajalik järelevalvetegevuse koordineerimisel mesilastaudide (ameerika haudmemädanik, väike tarumardikas, nosematoos jm)  levimise puhul. VTA järelevalveametnikud kontrollivad regulaarselt mesindusega turustamise eesmärgil tegutsevaid mesilaid. Oma tarbeks mesilasperede pidajaid kontrollitakse, kui on põhjust kahtlustada mesilastaudi levikut piirkonnas.

PRIA jätkab avaliku veebikaardi (https://kls.eesti.ee/pria_avalik_kaart/) rakenduse väljaarendamist, mille vahendusel on tulevikus võimalik otsida ja vaadata ajakohaseid andmeid kõigi registrisse kantud loomapidamiskohtade, s.h ka mesilate kohta. Kuni veebikaardi valmimiseni saab informatsiooni mesilate paiknemise kohta PRIA ja VTA maakondlikest büroodest.

Kõik PRIA põllumajandusloomade registrisse seni veel kandmata mesilad tuleb registreerida hiljemalt 1. maiks 2010, seda olenemata mesilastarude arvust. Mesilad registreeritakse ehitistena samamoodi nagu ülejäänud loomapidamisalad, kuid lisanduvad andmed mesilasperede arvu kohta. Varem registreeritud mesilate kohta, mille registriandmetes puudub mesilasperede arv, tuleb see arv esitada hiljemalt 1. maiks 2010.

Mesila registreerimiseks palume pöörduda PRIA maakondlikku teenindusbüroosse, kus on võimalik määrata mesila asukoha geograafilised koordinaadid kaardil ja teha vajalikud toimingud. Enne mesila registreerimist peab selle registreerija olema ka loomapidajana PRIA toetuste registrisse kantud.

Mesila andmete uuendamine registreeritud mesilasperede arvu osas toimub kord aastas. Iga aasta 15. maiks tuleb teatada põllumajandusloomade registrile iga mesila mesilasperede arv 1. mai seisuga. Täpsem info mesilate registreerimise kohta ning taotlusvormid on kättesaadavad siit: http://www.pria.ee/et/Registrid/Loomade_register/Ehitised

 

Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner