Lisatud: 10. aprill 2019

Viimati muudetud: 23. aprill 2019

A A A
Prindi rss

Uudised

10Apr2019 Mesilaspere toetust saab taotleda 1. maist kuni 15. maini

Foto: Bruno Kelzer, Unsplash

2019. aastal saavad mesinikud esmakordselt taotleda PRIAst toetust mesilasperede pidamise eest. Toetuse eesmärk on aidata kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilimisele ja põllumajanduskultuuride saagikusele. Samuti aitab toetus osaliselt hüvitada mesilaste pidamisega seotud kulusid.

Toetust makstakse riigieelarves ettenähtud vahenditest. 2019. aastal on eelarve suuruseks 600 000 eurot. Ühe mesilaspere kohta makstava toetuse suurus sõltub sellest, kui paljudele mesilasperedele tänavu toetust taotletakse. Toetuse ühikumäär saadakse, kui eelarve jagatakse kõikide nõuetele vastavate mesilasperede arvuga. Ühikumäära kehtestab PRIA hiljemalt 1. detsembriks ja toetused makstakse taotlejatele välja hiljemalt 31. detsembriks 2019.

Mesilaspere toetust saab taotleda 1. maist kuni 15. maini. Taotluse saab esitada ainult elektrooniliselt e-PRIA kaudu. Toetuse taotlemiseks peab mesinik olema PRIA klient ja lisaks peab ta olema registreeritud ka loomapidajana. Nii PRIA kliendiks kui ka loomapidajaks saab samuti registreerida läbi vastava e-PRIA teenuse „Kliendi andmed“.

Mesilaspere toetuse taotlemisel on oluline rõhutada, et taotluse esitamise eeltingimuseks on see, et mesinik peab olema esitanud põllumajandusloomade registrisse teavituse tema peetavate mesilasperede arvu kohta 1. mai 2019 seisuga. Teavitust põllumajandusloomade registrisse saab esitada ajavahemikul 1. mai – 15. mai ja seda on võimalik teha e-PRIA kaudu. Mesilasperede arvu teavitamise kohustust peab mesinik täitma igal aastal. Kui teavitus on registrisse esitatud, on mesinikul võimalik tema peetavate mesilasperede kohta toetuse saamiseks toetust taotleda, esitades selleks vastava taotluse.

e-PRIA erinevate teenuste kasutamiseks on välja töötatud ka erinevad juhendid, mis on kättesaadavad nii e-PRIAst kui ka PRIA kodulehelt.

Toetust antakse mesilasperede kohta, keda mesinik pidas põllumajandusloomade registri andmetel 1. mai seisuga 2019. Toetuse saamiseks peab taotlejal olema vähemalt üks mesilaspere ja ta peab pidama taotlusel märgitud arvul mesilasperesid kuni 15. juunini. Kui taotluses esitatud mesilasperede arv enne 15. juunit väheneb, siis tuleb esitada e-PRIAs taotluse muudatusavaldus koos põhjendusega, miks on mesilasperede arv vähenenud.

Kõiki esitatud taotlusi kontrollitakse administratiivselt. Lisaks viiakse valimi alusel taotlejate juures läbi ka kohapealsed kontrollid, mille teostajaks on Veterinaar- ja Toiduamet. Kohapealsed kontrollid algavad kohe pärast taotluste vastuvõttu ning kestavad kuni 15. juunini. Kohapeal kontrollitakse mesilasperede arvu.

Täpsemad nõuded mesilaspere toetuse saamiseks on sätestatud maaeluministri 06.02.2019. a määrusega nr 12  „Mesilaspere toetus“. Juhiseid ja selgitusi saab lisaks juhendist „Abiks taotlejale“, mis on leitav PRIA kodulehelt. Soovitame enne toetuse taotluse esitamist kindlasti tutvuda toetuse saamise tingimustega.

Kuidas taotleda TARU toetust

Uudised

Maaeluministeeriumis valmis 2018. aasta põllumajanduse, kalanduse ja toiduainetööstuse ülevaade, millest selgub, et suurim osatähtsus põllumajanduse kogutoodangu väärtuses on piima- ja teraviljatoodangul ning hoogsalt kasvab mahepõllumajanduse osakaal.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.2.1) VIIES TAOTLUSVOOR 2019

Koolikava toetus

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018-2019

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused ja MAK loomatoetused 2019 ÜLDINFO

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2019

Noore põllumajandustootja toetus 2019

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2019

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2019

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2019

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2019

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2019

Väikepõllumajandustootja toetus 2019

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus