Lisatud: 05. mai 2010

Viimati muudetud: 11. mai 2010

A A A
Prindi rss

Uudised

05Mai2010 Mesilate registreerimisest

Põllumajandusministri 18. detsembri 2002.a määruse nr. 88 muudatus kohustas kõik seni veel registreerimata mesilate andmed 1. maiks 2010 PRIA põllumajandusloomade registrisse kandma. Kui varem kehtis registreerimiskohustus vaid nende mesilate kohta, kus tegeletakse mesindusega turustamise eesmärgil, siis alates 1. jaanuarist 2010 kantakse registrisse ka väiksemad mesilad, kus tegeldakse mesindusega oma tarbeks, sõltumata mesilasperede arvust.

1. maiks 2010 olid PRIA registrisse kantud 945 mesila andmed.

Mesilate andmete uuendamine registreeritud mesilasperede arvu osas toimub kord aastas. Iga aasta 15. maiks tuleb mesinikel teatada põllumajandusloomade registrile iga mesila mesilasperede arv 1. mai seisuga - nii ka käesoleval aastal.

Mesilate kohta, mis kanti esmakordselt registrisse ajavahemikul 1. aprillist kuni 1. maini 2010 ning mille osas on märgitud ka mesilasperede arv, ei ole vaja tänavu 15. maiks uuesti mesilasperede arvu teatada. PRIA märgib sel juhul registrisse mesilasperede arvuks sama numbri, mis teatati mesila registreerimisel.

Oma mesilate andmeid registris on võimalik edaspidi vaadata e-PRIA kaudu (Loomade registri teenus: Ehitiste andmete vaatamine), kuid praegu puudub e-PRIAs ehitise andmete juures veel mesilasperede arv. Mesilasperede arvu kohta saab infot PRIA loomade registrist telefonil 731 2311 või e-maili teel aadressil loomade.register@pria.ee.

Mesilate andmete registreerimisel on oluline ära märkida täpne mesila asukoht. Täpne mesila asukoht ning mesiniku sidevahendite andmed registris võimaldavad mesilasperede paremat kaitset taimekaitsevahendite võimalike kahjustuste eest, kuna teavet mesilate asukohtadest saavad Veterinaar- ja Toiduameti maakondlikud järelevalveametnikud ja volitatud veterinaararstide vahendusel ka põllupidajad, kes kasutavad oma põldudel taimekaitsevahendeid ja peavad mesinikke sellest informeerima.

Kuni PRIA avaliku veebikaardi mesilaid puudutava osa valmimiseni saab informatsiooni mesilate paiknemise kohta PRIA ja VTA maakondlikest büroodest.

Juhul, kui Teie mesila on registreerimata, palume pöörduda PRIA maakondlikku teenindusbüroosse, kus on võimalik määrata mesila asukoha geograafilised koordinaadid kaardil ja teha vajalikud toimingud. Enne mesila registreerimist peab selle registreerija olema ka loomapidajana oma andmed PRIA  registrisse andnud. Mesilad registreeritakse samamoodi nagu teised loomapidamiskohad, kuid taotlusvormile tehakse lisaks märge mesilaste pidamise kohta ning märgitakse mesilasperede arv. Kui mesila andmed muutuvad või tegevus lõpetatakse, tuleb sellest registrisse teatada 7 päeva jooksul.

Mesilate andmetega seotud vormid on kättesaadavad PRIA kodulehelt:

 

Loomapidajaks registreerumine

Mesila registreerimine

Mesilasperede arvu teatamine

 

Järelevalvet mesilate registreerimise kohta teostab Veterinaar- ja Toiduamet.

 

Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner