Lisatud: 05. mai 2010

Viimati muudetud: 11. mai 2010

A A A
Prindi rss

Uudised

05Mai2010 Mesilate registreerimisest

Põllumajandusministri 18. detsembri 2002.a määruse nr. 88 muudatus kohustas kõik seni veel registreerimata mesilate andmed 1. maiks 2010 PRIA põllumajandusloomade registrisse kandma. Kui varem kehtis registreerimiskohustus vaid nende mesilate kohta, kus tegeletakse mesindusega turustamise eesmärgil, siis alates 1. jaanuarist 2010 kantakse registrisse ka väiksemad mesilad, kus tegeldakse mesindusega oma tarbeks, sõltumata mesilasperede arvust.

1. maiks 2010 olid PRIA registrisse kantud 945 mesila andmed.

Mesilate andmete uuendamine registreeritud mesilasperede arvu osas toimub kord aastas. Iga aasta 15. maiks tuleb mesinikel teatada põllumajandusloomade registrile iga mesila mesilasperede arv 1. mai seisuga - nii ka käesoleval aastal.

Mesilate kohta, mis kanti esmakordselt registrisse ajavahemikul 1. aprillist kuni 1. maini 2010 ning mille osas on märgitud ka mesilasperede arv, ei ole vaja tänavu 15. maiks uuesti mesilasperede arvu teatada. PRIA märgib sel juhul registrisse mesilasperede arvuks sama numbri, mis teatati mesila registreerimisel.

Oma mesilate andmeid registris on võimalik edaspidi vaadata e-PRIA kaudu (Loomade registri teenus: Ehitiste andmete vaatamine), kuid praegu puudub e-PRIAs ehitise andmete juures veel mesilasperede arv. Mesilasperede arvu kohta saab infot PRIA loomade registrist telefonil 731 2311 või e-maili teel aadressil loomade.register@pria.ee.

Mesilate andmete registreerimisel on oluline ära märkida täpne mesila asukoht. Täpne mesila asukoht ning mesiniku sidevahendite andmed registris võimaldavad mesilasperede paremat kaitset taimekaitsevahendite võimalike kahjustuste eest, kuna teavet mesilate asukohtadest saavad Veterinaar- ja Toiduameti maakondlikud järelevalveametnikud ja volitatud veterinaararstide vahendusel ka põllupidajad, kes kasutavad oma põldudel taimekaitsevahendeid ja peavad mesinikke sellest informeerima.

Kuni PRIA avaliku veebikaardi mesilaid puudutava osa valmimiseni saab informatsiooni mesilate paiknemise kohta PRIA ja VTA maakondlikest büroodest.

Juhul, kui Teie mesila on registreerimata, palume pöörduda PRIA maakondlikku teenindusbüroosse, kus on võimalik määrata mesila asukoha geograafilised koordinaadid kaardil ja teha vajalikud toimingud. Enne mesila registreerimist peab selle registreerija olema ka loomapidajana oma andmed PRIA  registrisse andnud. Mesilad registreeritakse samamoodi nagu teised loomapidamiskohad, kuid taotlusvormile tehakse lisaks märge mesilaste pidamise kohta ning märgitakse mesilasperede arv. Kui mesila andmed muutuvad või tegevus lõpetatakse, tuleb sellest registrisse teatada 7 päeva jooksul.

Mesilate andmetega seotud vormid on kättesaadavad PRIA kodulehelt:

 

Loomapidajaks registreerumine

Mesila registreerimine

Mesilasperede arvu teatamine

 

Järelevalvet mesilate registreerimise kohta teostab Veterinaar- ja Toiduamet.

 

Uudised

21.08 toimunud kalandusnõukogu istungil arutati kalandussektori huvigruppidega ettepanekuid Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014‒2020 rakenduskava eelarvevahendite ümberjagamiseks. Lõplikud otsused langetatakse 11. septembril toimuval seirekomisjoni istungil.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike