Lisatud: 28. september 2006

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

28Sep2006 Makstakse välja viimane SAPARD toetussumma

SAPARD oli aastatel 2000-2006 Kesk- ja Ida-Euroopa maade põllumajandusele ja maaelule antava erakorralise ELiga liitumise eelse abi programm. Eestis võeti esimesed toetustaotlused vastu 2001. aasta suvel, taotluste vastuvõtt lõppes 2003. aastal. Toetused maksti välja pärast investeeringute tegemist ning praeguseks on need investeeringud lõpetatud.

 

“Programmi käivitumine oli alguses raske, kuna põllumeestel puudus kindlus, et nad suudavad toetusega kaasnevaid kohustusi järgnevatel aastatel täita,” iseloomustas PRIA peadirektor Mati Kermas viie aasta tagust olukorda. Ta lisas, et aastatel 2002 ja eriti 2003 suurenes huvi märgatavalt ning taotlejate arvud ja toetussummad mitmekordistusid. “Kokkuvõttes võib programmi väga edukaks pidada,” ütles Kermas.

 

Kui 2001. aastal esitati PRIA-le 248 taotlust, millest rahuldati 130, siis järgmisel aastal olid need arvud vastavalt 426 ja 385 ning 2003. aastal esitati juba 1158 taotlust, millest rahuldati 1016.

 

Toetusprogrammi raames avanes põllumeestele viis alameedet – investeeringud põllumajandustoomisse (makstud toetus 512 mln), põllumajandus- ja kalandussaaduste töötlemise ja turustamise parandamine (289 mln), maaettevõtluse mitmekesistamine (188 mln), maapiirkonna infrastruktuuri arendamine (28 mln) ning külade taastamine ja arendamine (44 mln).

 

Enim toetust – 167,7 miljonit krooni – maksti SAPARDist Tartumaa taotlejatele. Järgnesid Lääne-Virumaa 123,2 ja Järvamaa 91,3 miljoniga.

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus