Lisatud: 08. mai 2014

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

08Mai2014 MAKi toetused on muutnud põllumajanduse keskkonnasõbralikumaks

Põllumajanduse keskkonnatoetused on aidanud muuta tootmise keskkonnasõbralikumaks, selgus täna põllumajandusministeeriumis tutvustatud MAK 2007-2013 keskkonnameetmete püsihindamise aruandest.

Mullu moodustas keskkonnameetmetega liitunud tootjate kasutuses olev pind 61% kogu ühtse pindalatoetuse all olevast pinnast. Mahetootjate pinna osatähtsus on tõusnud kogu perioodi vältel ja ulatus möödunud aasta lõpuks 16,3%-ni. 

Keskkonnasõbraliku majandamise toetusega on saavutatud maaelu arengukava perioodiks seatud siht 400 000 ha. Toetusmeede on avaldanud soodsat mõju näiteks bioloogilisele mitmekesisusele (põllulindude arvukuse stabiilsus, põlluservade ökoloogilise funktsionaalsuse paranemine). Pestitsiidide toimeaine kogus põllumajandusmaa kohta vähenes ettevõtetes perioodi jooksul ligi kolmandiku võrra. Vähenenud on veereostuse risk toiteelementide väljaleostumise osas, samas ilmnes muldade väljakurnamise risk.

Mahepõllumajandusliku tootmise toetusega aladel on kimalaste ja põllulindude osakaal püsinud stabiilsena ja põllulinde leidub mahepõllumajandusmaal rohkem kui tavapõllumajandusmaal.

Eesmärki on täitnud ka ohustatud tõugu looma pidamise toetus tervikuna: eesti tõugu hobuste arv on perioodi algusega võrreldes suurenenud poolteist ja eesti raskeveohobuste arv peaaegu kahekordistunud. Samas on toetusaluste eesti maakarja tõugu veiste arv võrreldes perioodi algusaastaga vähenenud 3%.  

 

Vaata täpsemaid tulemusi siit: http://goo.gl/MZ4aNA

Varasemate aastate uuringute täismahus versioonid on kättesaadavad siit: http://goo.gl/IniIxr 

 

Maaelu arengukava 2. telje meetmete püsihindamist viis läbi Põllumajandusuuringute Keskus.

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike