Lisatud: 09. veebruar 2006

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

09Veebr2006 Maikuus planeeritakse NATURA 2000 võrgustiku aladel asuva põllumajandusmaa kohta toetuse taotluste vastuvõtmist


NATURA 2000 võrgustiku aladel asuva heas korras põllumajandusmaa kohta makstava keskkonnaalaste kitsendustega piirkondade toetuse eesmärgiks on aidata kaasa looduskaitsenõuete täitmisele ja neil aladel põllumajandusliku tegevuse jätkumisele.

Toetust võib taotleda põllumajandusega tegelev füüsiline isik, juriidiline isik, seltsing ning muu isikute juriidilise isiku staatuseta ühendus, kes võtab kohustuse täita üldisi keskkonnanõudeid ja looduskaitseseadusest tulenevaid nõudeid. Toetust võib taotleda vähemalt 0,3 ha põllu kohta, mis asub põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud ja tervikuna Natura 2000 võrgustiku aladel paikneval põllumassiivil.

Saare, Hiiu, Pärnu ja Lääne maakonnas on traditsioonilisest põllumajanduslikust tootmisest ja keskkonnatingimustest tulenevalt püsirohumaad sellised, kus kasvab tavapärasest enam puid ja kadakaid. Määruse eelnõus on nimetatud maakondades asuvate püsirohumaade kohta sätestatud erisus. Seal võib toetust taotleda püsirohumaade kohta, kus kadakate ja puude liituvus on kuni 0,5.

Toetuse taotluste vastuvõtt on kavandatud 2.-27. maini koos teiste pindalapõhiste toetustega. Toetuse määr ühe hektari kohta aastas on 502 krooni.


Eelnõu kohaselt kontrollib looduskaitseseadusest tulenevate nõuete täitmist Keskkonnainspektsioon, muude nõuete osas Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).

Kõigil huvilistel on määruse eelnõuga võimalus tutvuda e-Õiguses järgmisel aadressil http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=128051

 


Lisainformatsioon:

Rainer Raidmets
Maaelu arengu osakond
Tel: 625 6219
E-post: rainer.raidmets@agri.ee


Anna-Maria Veidemann
Põllumajandusministeerium
Avalike suhete osakond
Peaspetsialist
Tel: 6256228; 53416596
E-post: anna-maria.veidemann@agri.ee

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike