Lisatud: 28. juuni 2010

Viimati muudetud: 28. juuni 2010

A A A
Prindi rss

Uudised

28Jun2010 Maaviljeleja saab registreerimata tuulekaera eest vitsa

 

PRIA pindalatoetusi taotlevad maakasutajad peavad leppima väiksema toetusega, kui nende põllul kasvab registreerimata tuulekaer.

Juba 2005. aastast kehtib nõue, et põllud, kus esineb tuulekaera, peavad olema registreeritud Taimetoodangu Inspektsiooni (TTI, alates 1. jaanuarist Põllumajandus­amet) registris. Toetust ei vähendata, kui põllud on juba eelnevatel aastatel kan­tud tuulekaera registrisse ning seal tõrjutakse tülikat umbrohtu koostatud kava kohaselt.

Kui põllumajandusmaal esi­neb tuulekaera, esitab toetuse taotleja Põllumajandusametile viivitamata, kuid hiljemalt 31. juuliks vormikohase teatise tuulekaera esinemise kohta -selle nõudega peavad aga kõik maakasutajad arvestama.

Just juulis hakkab kevadel aeglase kasvuga tuulekaer terviljapõldudel kergemini silma. Mullu tegid TTI ins­pektorid rikkumiste kohta tuulekaera valdkonnas kuus ettekirjutust. Viis nendest olid tingitud tuulekaera esinemisest teatamata või tõrjeabinõude rakendamata jätmise eest.

Põllumajandusameti Rapla keskuse peainspektori Marge Olju andmetel Rapla maakon­nas tänavu uusi teatisi tuule­kaera kohta esitatud ei ole. Raplamaal on 186 maakasu­taja 1863 põllul registreeritud tuulekaera. Ka tõrjekavasid on koostatud 186.

Jahimeestele

Tuulekaeraga saastunud teravilja või sorteerimis-ja puhastusjäätmeid ei tohi vedada lahti­selt metsa loomadele söödaks. Tuulekaera seemned on kergemad kui teravilja seemned ja tulevad koorma pinnale, kust tuul võib need viia lähedal asuvatele põldudele. Vedada võib koormakattega või pakendatuna. Loomade söötmiskoht ei tohi olla põldude lähedal, kust võib tuulekaera seeme sattuda põllule. Tuulekaera seemned levivad hõlpsasti loomakarva-de kaudu, sest pähiku välissõkal on karvane, mistõttu tuulekaera seeme kinnitub kergesti kõikvõimalike esemete külge.

Tuulekaera esinemine valdade kaupa seisuga 22.02.2010

Märjamaa 57 5434,29 ha

Kehtna 29 2154,54 ha

Rapla 21 2498,32 ha

Kaiu 19 1186,34 ha

Juuru 15 2826,76 ha

Raikküla 14 1442,11 ha

Kohila 14 1004,43 ha

Vigala 14 462,04 ha

Käru 2 34,3 ha

Järvakandi - -

Eestis on 1. jaanuari 2010. a seisuga registris 1841 maakasutajat ja pind on 166 575, 05 s.o 25 % põllukultuuride pinnast.

Allikas: Põllumajandusamet

Artikkel ilmunud ajalehes Nädaline, 26.06.2010, autor Heino Laiapea

 

Uudised

21.08 toimunud kalandusnõukogu istungil arutati kalandussektori huvigruppidega ettepanekuid Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014‒2020 rakenduskava eelarvevahendite ümberjagamiseks. Lõplikud otsused langetatakse 11. septembril toimuval seirekomisjoni istungil.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner