Lisatud: 27. juuli 2009

Viimati muudetud: 27. juuli 2009

A A A
Prindi rss

Uudised

27Jul2009 Määruse muudatus teeb mikropõllumajandus- ettevõtete arendamise toetuse tingimused selgemaks

Reedel allkirjastatud Eesti maaelu arengukava 2007-2013 mikropõllumajandusettevõtte arendamise toetuse (meede 1.4.1) määrus täpsustab toetuse saamise nõudeid ning taotlusvorme. Muudatused aitavad taotlejal selgemini mõista toetuse saamise tingimusi, parandada toetuse taotlemisega seotud dokumentide ettevalmistamist ning sellega seotud kulutusi.

Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetuse eesmärk on ajakohastada põllumajandustootmist ja parandada põllumajandustootmise konkurentsivõimet (sh läbi uute tehnoloogiate kasutuselevõtu).

Toetust saavad taotleda põllumajandustootjad, kes annavad tööd vähem kui 10 inimesele ja kelle aastane müügitulu koos muude ärituludega ja aastabilansi kogumaht ei ületa 31,29 mln krooni.

Maksimaalne toetussumma ühe taotleja kohta on kuni 1,56 miljonit krooni.  Toetuse määr on kuni 35% (noore ettevõtja puhul kuni 55-60%) investeeringuobjekti maksumusest sõltuvalt investeeringuobjektist ja selle asukohast.

Meetme 1.4.1 käesoleva aasta taotlusvooru eelarveks on planeeritud 120 miljonit krooni. Toetused on finantseeritud 75% ulatuses Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning 25% ulatuses Eesti riigieelarvest. Kui abikõlblikke taotlusi laekub rohkem kui on eelarves raha, koostab PRIA meetme hindamiskriteeriumide põhjal projektide paremusjärjestuse.

Taotlusvoorude täpse aja annab teada Põllumajanduse ja Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus