Lisatud: 09. oktoober 2008

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

09Okt2008 Maaparandustoetuse määramisel eelistatakse ühistegevust

Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetust makstakse Maaelu arengukava meetme 1.8 põhjal selleks, et põllumajandus- ja erametsamaal saaks teha ja säilitada toimivatena kuivendussüsteeme.

 

Lupjamistoetus parandatud maale

Põllumajandusmaale saab toetust  kuivendamiseks ja niisutamiseks, erametsamaale aga kuivendamiseks vajalike ehitiste jaoks.

„Seekordses taotlusvoorus on jälle võimalik saada toetust ka muldade lupjamiseks, aga ainult siis, kui lubjatav maa jääb niisugusele alale, kuhu sellesama projekti raames toetuse abil investeeringuid tehakse,“ ütles PRIA maaelu investeeringutoetuste büroo peaspetsialist Eva-Kadri Rossner. „Sellisel moel makstakse lupjamistoetust esmakordselt. Eraldi ainult lupjamistoetust PRIAst taotleda pole võimalik.“

Rossner juhib tähelepanu ka sellele, et esmalt peab kavandatav maaparandusehitis vastama Maaparandusseadusega kehtestatud nõuetele. Teiseks – erametsamaale saab uut maaparandussüsteemi rajada ainult siis, kui see ei jää kaitstavate liikide püsielupaika, hoiu- ega kaitsealale.

Uus nõue on ka see, et põllumajandusega tegelevad või erametsaomanikust ettevõtjad peavad enne taotluse esitamist olema selle ettevõtlusega  tegelnud vähemalt 6 kuud.

 

Avaliku huviga projektidel on omaosalus väiksem

„Nagu investeeringutoetuste puhul ikka, nõutakse ka selle meetme puhul taotlejalt omaosalust,“ märkis Rossner. „Omaosaluse protsent sõltub kulutuse sisust ja ka sellest, kuidas objekti kasutatakse – mida rohkem omanikke ja kasutajaid, seda kõrgem on hüvitatav määr. Näiteks maaparandusühistule hüvitatakse kuivendussüsteemi rekonstrueerimise ja uuendamise kulu kuni 90%, teistele 75% ulatuses.“

 

Toetuse maksimaalne suurus taotlejale, kes taotleb toetust ka lupjamiseks, on kokku 8,5 mln krooni aastas ja 17 mln krooni programmperioodil ehk aastani 2013.

 

PRIA maakondlikud bürood võtavad toetuse taotlusdokumente vastu 22. oktoobrini, vorme ja teavet taotluse tingimuste kohta saab büroodest ja kodulehelt. Küsimuste korral võib helistada investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678.

 

Taotluste menetlemine PRIAs algab pärast taotlusvooru lõppu ja võib võtta kuni 90 tööpäeva. Kui abikõlblike projektide summa meetme eelarve (selles taotlusvoorus 100 mln krooni) ületab, koostab PRIA projektide paremusjärjestuse. Hindamise aluseks on põllumajandusministri määruse lisas toodud kriteeriumid: eelispunkte saavad ühistegevus, maaparandusehitiste rekonstrueerimine, keskkonnakaitse-abinõude rakendamine ning seegi, kui objekt teenib ühe ettevõtja huvi asemel avalikke huvisid.

 

Maaparandusinvesteeringute toetust sai PRIAst viimati taotleda sel talvel, 108 abikõlbliku projekti rahastamiseks määras PRIA 134,4 miljonit krooni toetusi. Investeeringu tegemiseks on taotlejatel aega kaks aastat.

(Avaldatud 9.okt 2008 Maalehes PRIA leheküljel)

Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner