Lisatud: 16. mai 2012

Viimati muudetud: 17. mai 2012

A A A
Prindi rss

Uudised

16Mai2012 Maaparandajad otsivad võimalusi keskkonnakoormuse vähendamiseks

Põllumajandusministeeriumi eestvedamisel toimub 17.–18. mail Eestis rahvusvaheline seminar teemal „Hajukoormuse vähendamise maaparanduslikud abinõud”. Seminaril osaleb üle saja teadlase ja spetsialisti kuuest riigist: Eestist, Lätist, Leedust, Soomest, Venemaalt ja Ungarist.

„Läänemere vee puhtus on seminaril osalevate riikide ühine soov ja läbiarutatud tegevuste ning naaberriikide kogemustega on seda võimalik parandada,” tõi põllumajandusministeeriumi maaparanduse ja maakasutuse büroo juhataja Mati Tõnismäe välja seminari eesmärgi.

Esimene seminaripäev teemal „Maaparandustööde kavad aastani 2020” toimub Tartus Raadimõisa hotellis. Tähelepanu all on maaparanduse perspektiivid Euroopa Liidu uue eelarveperioodi 2014–2020 jooksul, sh ülevaade sellest, kuidas osalevates riikides kavandatakse maaelu arengukava maaparandusalaseid meetmeid. Külalistele tutvustatakse ka mitmeid Eesti maaparanduse objekte ja uuringute tulemusi: Varnja polder, Peipsi järve veemajandus, Võtikvere metsaparandus ja settebasseinid jt.

Teine seminaripäev teemal „Hajukoormuse vähendamise maaparanduslikud abinõud” toimub Türi kultuurimajas. Ettekannete põhiteemad on jätkusuutliku veemajanduse kavandamise kogemused ja trendid ning põllumajanduse keskkonnakoormuse vähendamine maaparanduslike võtete abil.

Seminaril osaleb László G. Hayde, UNESCO-IHE veemajanduse instituudist (Institute for Water Education Department of Water Science and Engineering), kes on ka ülemaailmse vihmutuse ja maaparanduse organisatsiooni ICID (International Commission on Irrigation and Drainage) asepresident.

Eesti on ICID-i liige alates 2001. aastast. ICID on andnud vajalikku teaduslikku ja tehnilist informatsiooni maaparanduse alase tegevuse edendamisel ja tulevikku suunatud arengute planeerimisel. Kuna Eesti on ka ICID-i drenaaži töörühma alaline liige, siis annab see seminar kogu maailmale positiivse sõnumi meie regiooni tööst.

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike