Lisatud: 07. aprill 2008

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

07Apr2008 Maamajanduse mitmekesistamise toetuse taotlusvoor algab 14. aprillil
Toetuse eesmärk on kaasa aidata seal tegutsevate ettevõtjate elujõulisuse suurendamisele läbi investeeringute, mida ilma toetuseta ei pruugita ellu viia. Toetatavaks tegevuseks on mittepõllumajanduslikul suunal mitmekesistamiseks vajalike hoonete ja rajatiste ehitamine ja renoveerimine ning masinate ja seadmete ostmine (k.a paigaldamine). Muuhulgas toetatakse ka bioenergia tootmist turustamise otstarbel, kus taotlejaks võib olla ka väikese ja keskmise suurusega põllumajandustootja.

Maksimaalne toetussumma ühe taotleja kohta on 1,56 miljonit krooni. Toetuse määr on kuni 60% investeeringuobjekti kulu maksumusest. Meetme seitsme aasta eelarve on ligikaudu 1,1 miljardit krooni, mis on 75% ulatuses finantseeritud Euroopa Liidu poolt ning 25% ulatuses Eesti riigieelarvest.

Käesoleva nädala lõpuni toimuvad toetuse taotlejatele ka infopäevad – vastavasisuline info on kättesaadav aadressil http://www.pria.ee/uudised/uudis7920/.

Tulenevalt määruse täpsustamisest soovitame käesolevaga pöörata taotlejatel, kes on toetatava investeeringu teinud enne taotlusvooru algust, tähelepanu sellele, et taotleja ei tohi käesoleva ning kahe eelneva majandusaasta jooksul olla saanud vähese tähtsusega abi (muude toetuste raames) rohkem kui 3,1 miljonit krooni. Selle summa hulka tuleks arvestada ka antud meetmest taotletav toetussumma. Põllumajandusministeeriumi ja PRIA andmetel, ei tohiks määruse täpsustus mõjutada rohkemaid kui üksikuid potentsiaalseid taotlejaid.
Taotlejad, kelle puhul eelnimetatud kitsendused siiski peaksid kohalduma, saavad antud meetme raames toetust taotleda tegevustele, mis ei ole veel ellu viidud, nii järgmisel nädalal algavas kui ka edasistes taotlusvoorudes.

Toetuse saamise tingimustega (st määrusega) on võimalik tutvuda elektroonilises Riigi Teatajas aadressil https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12948616. Täpsem info taotluste vastuvõtu kohta ning taotlusvormid on kättesaadavad PRIA kodulehel aadressil http://www.pria.ee.
Uudised

15. maiks tuli mesinikel teatada PRIA-le põllumajandusloomade registri jaoks mesilasperede arvud ja seakasvatajatel enda peetavate sigade arvud 1. mai 2018 seisuga.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus