Lisatud: 07. aprill 2008

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

07Apr2008 Maamajanduse mitmekesistamise toetuse taotlusvoor algab 14. aprillil
Toetuse eesmärk on kaasa aidata seal tegutsevate ettevõtjate elujõulisuse suurendamisele läbi investeeringute, mida ilma toetuseta ei pruugita ellu viia. Toetatavaks tegevuseks on mittepõllumajanduslikul suunal mitmekesistamiseks vajalike hoonete ja rajatiste ehitamine ja renoveerimine ning masinate ja seadmete ostmine (k.a paigaldamine). Muuhulgas toetatakse ka bioenergia tootmist turustamise otstarbel, kus taotlejaks võib olla ka väikese ja keskmise suurusega põllumajandustootja.

Maksimaalne toetussumma ühe taotleja kohta on 1,56 miljonit krooni. Toetuse määr on kuni 60% investeeringuobjekti kulu maksumusest. Meetme seitsme aasta eelarve on ligikaudu 1,1 miljardit krooni, mis on 75% ulatuses finantseeritud Euroopa Liidu poolt ning 25% ulatuses Eesti riigieelarvest.

Käesoleva nädala lõpuni toimuvad toetuse taotlejatele ka infopäevad – vastavasisuline info on kättesaadav aadressil http://www.pria.ee/uudised/uudis7920/.

Tulenevalt määruse täpsustamisest soovitame käesolevaga pöörata taotlejatel, kes on toetatava investeeringu teinud enne taotlusvooru algust, tähelepanu sellele, et taotleja ei tohi käesoleva ning kahe eelneva majandusaasta jooksul olla saanud vähese tähtsusega abi (muude toetuste raames) rohkem kui 3,1 miljonit krooni. Selle summa hulka tuleks arvestada ka antud meetmest taotletav toetussumma. Põllumajandusministeeriumi ja PRIA andmetel, ei tohiks määruse täpsustus mõjutada rohkemaid kui üksikuid potentsiaalseid taotlejaid.
Taotlejad, kelle puhul eelnimetatud kitsendused siiski peaksid kohalduma, saavad antud meetme raames toetust taotleda tegevustele, mis ei ole veel ellu viidud, nii järgmisel nädalal algavas kui ka edasistes taotlusvoorudes.

Toetuse saamise tingimustega (st määrusega) on võimalik tutvuda elektroonilises Riigi Teatajas aadressil https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12948616. Täpsem info taotluste vastuvõtu kohta ning taotlusvormid on kättesaadavad PRIA kodulehel aadressil http://www.pria.ee.
Uudised

Maaeluminister Tarmo Tamm andis täna Maaeluministeeriumis toimunud Eesti Vabariigi 101. aastapäevale pühendanud aktusel põllumajanduse ja maaelu edendajatele üle 3 ministeeriumi kuldmärki ja 33 hõbemärki.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus