Lisatud: 05. mai 2007

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

05Mai2007 Maaharijad saavad PRIAst jälle pindalatoetusi taotleda

PRIA toetuste osakonna juhataja Toomas Ojakäär avaldas lootust, et kolme-aastane kogemus on õpetanud nii taotlejaid kui PRIAt. „Samas tahan üle rõhutada, et PRIAle esitatud andmete õigsuse eest vastutab lõpuks ikkagi taotleja ise,” ütles Ojakäär ning lisas, et taotlejad peaksid enne taotluse esitamist oma andmed põldude suuruste ja seal kasvatatavate kultuuride kohta hoolega üle vaatama. „Ja muidugi peab taotleja olema kindel, et ta suudab toetuse tingimusi täita, sest toetus ei ole lihtsalt rahalaev, vaid sellega võetakse endale ka hulgaliselt kohustusi,” sõnas Ojakäär.

 

Tänavu on võrreldes varasemate aastatega toimunud muudatusi toetuste tingimustes, samuti on lisandunud ka päris uusi toetusi. Sarnaselt eelmisele aastale saab tänavu taotleda ühtset pindalatoetust ja täiendavaid otsetoetusi, põllumajanduslikku keskkonnatoetust, ebasoodsamate alade toetusele ja Natura-alade toetust. Lisaks nendele on sel aastal võimalik taotleda toetust ka energiakultuuride kasvatamiseks ning Natura 2000 aladele jäävate poollooduslike koosluste hooldamiseks. Samuti on võimalus taotleda ka nö. tootmisest lahti seotud täiendavat otsetoetust põllukultuuridele, mille saamiseks ei pea enam käesoleval aastal põllukultuure kasvatama ja toetust makstakse 2006. aasta referentsi järgi.

 

Hilinenud taotluste vastuvõtmise aeg on 30. mai – 25. juuni, sel juhul vähendatakse toetust 1% iga hilinetud tööpäeva kohta. Toetust saab isik, kes harib maad õiguslikul alusel, st on maa omanik või omab kehtivat rendilepingut. PRIA soovitab maaomanikul ja rentnikul omavahel kokku leppida selles, kes toetust taotleb ja vormistada kokkulepe kirjalikult, näiteks rendilepingus. Juhul kui selgub, et sama maa peale küsis toetust mitu inimest, siis kontrollib PRIA kohapeal seda, kes on maad tegelikult harinud ning vajalikke dokumente. Kui seda ei ole võimalik tuvastada, jäävad mõlemad taotlejad toetusest ilma ning rikkumine läheb kirja pinnaerinevusena.

 

Täpsemat infot toetuse taotlemise kohta annavad iga maakonna nõueandekeskuste konsulendid. Samuti saavad PRIA piirkondliku büroo ametnikud sulle abiks olla taotluse vormistamisel, kuid toetuse taotlemise põhitingimused tuleb endale enne taotlema tulemist selgeks teha. Selle jaoks on PRIA koostanud ka infovihiku „Abiks taotlejale”, mille leiate internetist aadressil www.pria.ee, samuti on infovihikut väljatrükitud kujul võimalik saada PRIA piirkondlikest büroodest. Toetuse taotlemiseks vajalikud taotlusvormid on saadaval nii internetis juba märgitud aadressil kui PRIA büroodest.

 

Toetust taotlema tulles on vaja kaardil näidata, millisel pinnal te toetuse tingimusi sel aastal täita kavatsete ning mille eest toetust taotlete. Selleks on PRIA teile eelnevalt postiga ka vastava kaardimaterjali koju saatnud. „Pindade märkimisel tuleb taotlejatel eriti hoolikas olla,” rõhutas Ojakäär veelkord ning soovitas, et kui taotleja pole pinna suuruses päris kindel, siis oleks mõistlik märkida taotlusele pigem pisut väiksem pind, kui et igaks juhuks natuke rohkem taotleda.

 

Kui taotlused on PRIAle esitatud, kontrollib PRIA esitatud andmete õigsust. Selleks võrreldakse esitatud andmeid registrites olevatega ning suvel kontrollivad PRIA inspektorid konkreetsete tingimuste täitmist ka kohapeal. Toetuste väljamaksmisega saab alustada pärast kontrollitulemuste menetlemist ning toetuste määramist. Tänavu plaanib PRIA ühtse pindalatoetuse väljamaksmisega alustada detsembris ning Maaelu Arengukava pindalatoetustega 2008. aasta veebruaris.


Pindalatoetused:

-         Ãœhtne pindalatoetus

-         Põllukultuuri kasvatamise täiendav otsetoetus

-         Põllukultuuri täiendav otsetoetus (2007. a tootmisest sõltumatu)

-         Energiakultuuride toetus

-         Põllumajanduslik keskkonnatoetus

o       keskkonnasõbralik tootmine

o       mahepõllumajanduslik tootmine

o       ohustatud tõugu loomade toetus

o       Kiviaedade rajamise, taastamise ja hooldamise toetus

-         Ebasoodsamate alade toetus

-         Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa toetus

-         Natura 2000 alal asuva pooloodusliku koosluse hooldamise toetus

Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner