Lisatud: 26. aprill 2016

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

26Apr2016 Maaeluminister kohtub Hiina järelevalveasutuse AQSIQ juhiga

Maaeluminister Urmas Kruuse on 26.-28. aprillini ametlikul visiidil Hiina Rahvavabariigis, kus kohtub täna Hiina järelevalveasutuse (AQSIQ) aseminister Mei Kebaoga. Kohtumine on oluline etapp täiendavate ekspordivõimaluste avamiseks Eesti kalakäitlemisettevõtetele Hiina turul.

Maaeluminister Urmas Kruuse sõnul on seekordse kohtumise peamine eesmärk saavutada kokkulepe Eesti kilule ja räimele ning nendest valmistatud toodetele ekspordivõimaluste avamiseks. „Hiina järelevalveameti inspektorid käisid möödunud aasta novembris Eesti järelevalvesüsteemi ja meie kalakäitlemisettevõtteid kohapeal inspekteerimas ja jäid nähtuga üldjoontes rahule. Loodame saada kohtumisel kinnitust, et Hiina on valmis nendele kalaliikide ekspordiks Eesti kalakäitlejatele oma turu avama,“ ütles minister Kruuse.

Hiina tunnustamissüsteem näeb ette, et kala importimiseks Hiinasse on vajalik eraldi iga kalaliigi registreerimine Hiina järelevalveasutuses ning korraga menetletakse vaid ühe kalaliigi registreerimisega seotud dokumente. Kuna Hiina järelevalveasutus klassifitseerib kilu ja räime ühes kategoorias olevate kalaliikidena, siis inspekteeriti ning menetletakse nende kalaliikide registreerimisega seotud dokumente samaaegselt.

Möödunud aasta 4.-7. novembrini olid Eestis  ametlikul visiidil neli Hiina Rahvavabariigi inspektorit, kes hindasid riikliku järelevalve korraldust kilu ja räime püügi ning töötlemisega tegelevates ettevõtetes. Tegu oli osaga Eesti ettevõtete tunnustamisprotsessist, et avada täiendavaid ekspordivõimalusi Hiina Rahvavabariiki.

Ministrit saadavad visiidil Maaeluministeeriumi kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler Olavi Petron, välissuhete osakonna juhataja Ruve Šank, Veterinaar- ja Toiduameti peadirektor Indrek Halliste ja peadirektori asetäitja Olev Kalda, Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen, Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatuse esimees Raul Rosenberg, Eesti suursaadik Hiinas Toomas Lukk ja äridelegatsioon.

Taust

  • Hiina turule pääsemiseks peavad toidu eksportijad läbima mitmeetapilise tunnustamise protsessi, mida viib läbi Hiina Rahvavabariigi Kvaliteedi Järelevalve, Kontrolli ja Karantiini Peavalitsus AQSIQ (State General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine).

  • Kõigepealt tunnustatakse riigi toidujärelevalvesüsteemi tervikuna ning siis eraldi riikliku järelevalvesüsteemi toimimist tootegruppide kaupa.

  • Veterinaar- ja Toiduamet on täitnud Hiina järelevalveasutuse saadetud küsimustikud, milles on kirjeldatud valdkonna seadusandlust ning toidujärelevalvesüsteemi korraldust eraldi iga tootegrupi kohta.

  • 2015. aasta septembris ja novembris külastasid Hiina inspektorid Eesti piima- ja kalakäitlemisettevõtteid ning inspekteerisid Eesti toidu- ja veterinaarjärelevalvesüsteemi toimimist.

  • 2015. aasta 7. detsembril allkirjastasid minister Kruuse ja Hiina Rahvavabariigi Kvaliteedi Järelevalve, Kontrolli ja Karantiini Peavalitsuse AQSIQ aseminister Mei Kebao Pekingis vastastikuse mõistmise memorandumi, millega Hiina tunnustas Eesti toidu- ja veterinaarjärelevalvesüsteemi üldist korraldust ja toimimist.

  • Iga tootegrupi kohta koostatakse eraldi toiduohutuse protokoll, mille tekst kinnitatakse (initsialiseeritakse) kõrgetasemelisel kohtumisel.

  • Eksportida soovivad ettevõtted peavad end registreerima Hiina ametlikus sertifitseerimisasutuses CNCA (Administration of Certification & Accreditation of China).

  • Vajadusel viivad Hiina ametnikud läbi veel täiendavad inspekteerimised riskihindamiseks konkreetsetes ekspordist huvitatud ettevõtetes kohapeal.  

  • Inspekteerimiste edukal läbimisel allkirjastatakse konkreetse tootegrupi kohta toiduohutuse protokoll, mis avab nendele toodetele Hiina turu.

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner