Lisatud: 25. oktoober 2015

Viimati muudetud: 06. november 2015

A A A
Prindi rss

Uudised

25Okt2015 Maaeluminister kinnitas muutused mahepõllumajandusliku tootmise toetuse määruses

Juhime mahepõllumajandusliku tootmise toetust taotlevate klientide tähelepanu, et 27. oktoobril muutis maaeluminister oma varasemat määrust nr 53, millega olid kehtestatud mahepõllumajandusele ülemineku toetuse ja mahepõllumajandusega jätkamise toetuse tingimused. Olulisemad muudatused on järgnevad:

  • Kui varem pidi kõiki toetuse nõudeid täitma ka alla 0,30 ha põldudel, siis määruse muudatuse kohaselt ei pea viljavahelduse nõudeid täitma alla 0,30 ha põldudel. Talvise taimkatte, liblikõieliste kultuuride kasvatamise ja mullaproovide nõuete puhul ei loeta alla 0,30 ha põldusid majapidamise põllumaa hulka. Sealjuures arvestatakse ühe põlluna põlde, mis on samas ühikumääragrupis ja moodustavad kokku vähemalt 0,30 ha suuruse maa-ala.
  • Kui varasemalt pidi mullaproove võtma ainult toetusõiguslikust maast, siis määruse muudatuse kohaselt peab mullaproove võtma kogu majapidamise põllumaast, so põllud, mis on pindala- ja maksetaotlusele märgitud P ja M maakasutusega. Sealjuures lähevad heintaimede puhul arvesse kuni 5-aastased heintaimede põllud ja heintaimede puhaskultuuriga põllud.
  • Muutunud on ka mahepõllumajandusliku tootmise algkoolituse nõue. Erand on tehtud 2015. aastal kohustuse võtnud taotlejate osas, kes ei pea muudatuse kohaselt algkoolitusel osalema mitte esimese vaid teise kohustuseaasta 1. novembriks, so 01.11.2016.
Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike