Lisatud: 20. september 2018

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

20Sep2018 Maaeluministeerium: Täpsustame taimekaitsetööde ohutusnõudeid

Maaeluminister allkirjastas määruse „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“. Määruse muudatus puudutab peamiselt taimekaitsevahendi kasutajad, kuid ühtlasi mõjutab eelnõu ka mesilaomanikke, kelle mesilate läheduses taimekaitsetööd tehakse, ja erinevaid avalikke kohti kasutavaid või nende läheduses elavaid inimesi.

 

„Meie jaoks ministeeriumis on esmatähtis taimekaitsetööde ohutus. Selle tagamiseks ajakohastatakse ning täpsustatakse taimekaitsenõudeid,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm. „Taimekaitsetöid tehes tuleks aga esmalt arvestada integreeritud taimekaitse põhimõtetega. Seetõttu tahan kõigile meelde tuletada, et keemilisi taimekaitsevahendeid ei kasutataks ennetavalt, vaid alles reaalsel vajadusel ja tõhusate alternatiivsete tõrjemeetodite puudumisel.“

 

„Taimekaitsetööde tegemisel tuleb ohutusnõuetele erilist tähelepanu pöörata siis, kui neid tehakse avalikus kohas, elamu vahetus läheduses või metsamaal. Selliseid alasid võib läbida määramatu hulk inimesi, kellel võib tekkida tahtmatu kokkupuude taimekaitsevahendiga, seega peab nende ohutus olema tagatud,“  lisas Maaeluministeeriumi taimetervise osakonna juhataja Sigmar Suu.

 

Määrusega ühtlustatakse üldiseid ohutusnõudeid, mida tuleb avalikus kohas, elamu vahetus läheduses või metsamaal taimekaitsetöid tehes järgida. Muudatuste kohaselt tuleb nimetatud aladel taimekaitsetööde tegemisel paigaldada hoiatussildid, kui kasutatakse tööooteajaga taimekaitsevahendeid, vältida rajatise või muude objektide saastamist ning teha seda ilma kõrvaliste inimeste juuresolekuta. „Siinkohal tuleb rõhutada, et avalikus kohas ja elamu vahetus läheduses on lubatud taimekaitsetöid teha üksnes juhul, kui taimehaigusi ja -kahjureid või umbrohtu ei ole võimalik tõrjuda agrotehniliste ega muude meetmetega,“ ütles Suu.

 

Lisaks täpsustatakse ohutusnõudeid taimekaitsevahendiga puhitud seemnete kasutamisel, hoiustamisel ja vedamisel. Tähelepanu on siinkohal eeskätt sellel, et ohutus- ja keskkonnanõuded oleksid täidetud nii seemnete puhtimisel, seemnete puhtimise kohas, puhitud seemnete kasutamisel kui ka puhitud seemnete veol.

 

Oluline muudatus taimekaitsevahendi kasutajate jaoks tuleneb ka tühja taimekaitsevahendi pakendi käitlemise nõuete täpsustamisest, mis võimaldab edaspidi sellist pakendit käsitada kui tavajäädet ning lihtsustab selliste jäätmete käitlemist.

 

Samuti tuleb taimekaitsevahendi kasutajal edaspidi teavitada ümberkaudseid mesinikke ainult sellise taimekaitsevahendi kasutamisest, mille infolehel on märge, et mesilate läheduses taimekaitsetööde tegemisel tuleb rakendada ohutusabinõusid. Taimekaitsevahendi nõuetekohase kasutamise ja tõhusa järelevalve tulemusena ei ole igast taimekaitsetööst teavitamise kohustus vajalik. “Määrusesse tehtud muudatuse puhul arvestasime mesinike ja taimekaitsevahendi kasutajate tagasisidet kehtiva korra kohta,“ ütles Suu. „Mesinike ja taimekaitsevahendi kasutajate puhul on oluline nende omavaheline suhtlus. Samas senine teavituskord ei ole täitnud oma eesmärki ja on pigem olnud koormaks mõlemale osapoolele. Seega täpsustatakse teavitamise vajadust ja keskendutakse edaspidi rohkem järelevalve tõhustamisele.“

 

Teate edastas

 

Angelika Lebedev
nõunik | avalike suhete osakond

625 6255

Maaeluministeerium

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.2.1) VIIES TAOTLUSVOOR 2019

Koolikava toetus

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018-2019

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused ja MAK loomatoetused 2019 ÜLDINFO

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2019

Noore põllumajandustootja toetus 2019

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2019

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2019

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2019

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2019

Väikepõllumajandustootja toetus 2019

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.2) NELJAS TAOTLUSVOOR 2019

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner