Lisatud: 04. oktoober 2010

Viimati muudetud: 05. oktoober 2010

A A A
Prindi rss

Uudised

04Okt2010 Maaelu mitmekesistamiseks laekus PRIAsse poole miljardi krooni jagu rahataotlusi

Septembris lõppenud maaelu mitmekesistamise investeeringutoetuse taotlusvoorus laekus Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametisse (PRIA) 153 ettevõttelt 513,2 miljoni krooni ulatuses rahataotlusi, seekordne eelarve võimaldab toetusi määrata 157,7 mln krooni.

Tegemist on Maaelu arengukava 2007-2013 (MAK) meetme 3.1 suurprojektide meetmega, kus toetuse suurus on vahemikus 1,56 kuni 4,69 miljonit krooni. See investeeringumeede on mõeldud maapiirkonna mikroettevõtjatele selleks, et toetada mahukamaid projekte, mis edendaksid majandustegevust ka väljaspool traditsioonilist põllumajandustootmist, looksid uudseid töökohti, pakuksid maaelanikele kohapeal erinevaid teenuseid, mida muidu peaks linnast otsima ning põllumajandustootjatele võimalusi oma toodangut teenuse korras töödelda. Üldjuhul põllumajandustootjad sellest meetmest toetust ei saa; erandiks on need, kes tahavad turustamiseks bioenergiat toota.

Käesolevas taotlusvoorus esitati kõige rohkem taotlusi Saaremaalt (24 tk/82 mln kr), Valgamaalt (17 tk/62 mln kr), Põlvamaalt (16 tk/55 mln kr). Kõige rohkem soovitakse raha uute hoonete püstitamiseks ja olemasolevate jätkamiseks, samuti masinate ja seadmete ostuks - kokku üle 370 mln krooni. Nagu eelmistelgi aastatel, on suurim osa taotlustest esitatud maaturismi, majutusteenuste ja aktiivse puhkuse valdkonna ettevõtjailt.  Ka tootmissektor on esindatud: viljakuivati, biogaasi koostootmisjaam, villatootmine, sepiste valmistamine, pagaritööstus, taara ja kaubaaluste valmistamine, mineraalvee villimine ja palju muud.

„PRIA varasem kogemus maaelu mitmekesistamise meetme taotlusdokumentide vastuvõtmisel on näidanud, et paljud taotlused on koostatud kiirustades - osa vajalikke pabereid jääb esitamata, andmetes on vigu," nendib PRIA arengutoetuste osakonna piirkonnabüroo juhataja Ülle Kello.  

Tänavu kevadel kehtima hakanud korra kohaselt paneb PRIA investeeringumeetmete kohta info ja juhendid oma kodulehele hiljemalt kuu enne taotlusvooru algust. Kui siiski laekub vigaseid taotlusi, anname puuduste kõrvaldamiseks aega taotlusvooru viimase päevani. Kui taotlust korrektseks teha ei jõua, jätab PRIA selle läbi vaatamata.

„Hiljuti lõppenud taotlusvooru eelviimaseks päevaks oli PRIAsse jõudnud vaid 41 taotlust, ülejäänud  112 toodi või saadeti e-postiga viimasel päeval või postitati kirja teel. Seega ei jäta viimasel päeval taotluse esitajad ise endale enam võimalust taotlust parandada," ütles Ülle Kello.

Selliseid taotlusi, mis PRIA hinnangul võivad olla puudulike dokumentide tõttu mittekorrektsed ja jääda läbi vaatamata, on seekordses taotlusvoorus kuni 20 (summas 67 mln krooni).

PRIAs algab nüüd korrektselt vormistatud taotluste menetlemine ja hindamise teel pingeritta seadmine. Toetuse määramise/mittemääramise otsused tehakse kõigile korraga hiljemalt 100 tööpäeva jooksul ehk 1. veebruariks 2011.

Maaelu arengukava meetme 3.1 kolmes varasemas taotlusvoorus esitatud 820 taotlust (1,1 miljardi kr kohta), 545 projektile on määratud 634 mln kr toetust. Tänavu augustikuu lõpuks oli lõpetatud 127projekti ja välja makstud 204 mln krooni.

Maaelu arengukava investeeringutoetusi rahastab 25% ulatuses Eesti riik, 75%  Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond. Toetuste tingimused töötab välja Põllumajandusministeerium koostöös PRIAga, lisaks on PRIA ülesanne toetuste menetlemine ja taotlejate kontrollimine.

Uudised

15. maiks tuli mesinikel teatada PRIA-le põllumajandusloomade registri jaoks mesilasperede arvud ja seakasvatajatel enda peetavate sigade arvud 1. mai 2018 seisuga.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus