Lisatud: 04. oktoober 2010

Viimati muudetud: 05. oktoober 2010

A A A
Prindi rss

Uudised

04Okt2010 Maaelu mitmekesistamiseks laekus PRIAsse poole miljardi krooni jagu rahataotlusi

Septembris lõppenud maaelu mitmekesistamise investeeringutoetuse taotlusvoorus laekus Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametisse (PRIA) 153 ettevõttelt 513,2 miljoni krooni ulatuses rahataotlusi, seekordne eelarve võimaldab toetusi määrata 157,7 mln krooni.

Tegemist on Maaelu arengukava 2007-2013 (MAK) meetme 3.1 suurprojektide meetmega, kus toetuse suurus on vahemikus 1,56 kuni 4,69 miljonit krooni. See investeeringumeede on mõeldud maapiirkonna mikroettevõtjatele selleks, et toetada mahukamaid projekte, mis edendaksid majandustegevust ka väljaspool traditsioonilist põllumajandustootmist, looksid uudseid töökohti, pakuksid maaelanikele kohapeal erinevaid teenuseid, mida muidu peaks linnast otsima ning põllumajandustootjatele võimalusi oma toodangut teenuse korras töödelda. Üldjuhul põllumajandustootjad sellest meetmest toetust ei saa; erandiks on need, kes tahavad turustamiseks bioenergiat toota.

Käesolevas taotlusvoorus esitati kõige rohkem taotlusi Saaremaalt (24 tk/82 mln kr), Valgamaalt (17 tk/62 mln kr), Põlvamaalt (16 tk/55 mln kr). Kõige rohkem soovitakse raha uute hoonete püstitamiseks ja olemasolevate jätkamiseks, samuti masinate ja seadmete ostuks - kokku üle 370 mln krooni. Nagu eelmistelgi aastatel, on suurim osa taotlustest esitatud maaturismi, majutusteenuste ja aktiivse puhkuse valdkonna ettevõtjailt.  Ka tootmissektor on esindatud: viljakuivati, biogaasi koostootmisjaam, villatootmine, sepiste valmistamine, pagaritööstus, taara ja kaubaaluste valmistamine, mineraalvee villimine ja palju muud.

„PRIA varasem kogemus maaelu mitmekesistamise meetme taotlusdokumentide vastuvõtmisel on näidanud, et paljud taotlused on koostatud kiirustades - osa vajalikke pabereid jääb esitamata, andmetes on vigu," nendib PRIA arengutoetuste osakonna piirkonnabüroo juhataja Ülle Kello.  

Tänavu kevadel kehtima hakanud korra kohaselt paneb PRIA investeeringumeetmete kohta info ja juhendid oma kodulehele hiljemalt kuu enne taotlusvooru algust. Kui siiski laekub vigaseid taotlusi, anname puuduste kõrvaldamiseks aega taotlusvooru viimase päevani. Kui taotlust korrektseks teha ei jõua, jätab PRIA selle läbi vaatamata.

„Hiljuti lõppenud taotlusvooru eelviimaseks päevaks oli PRIAsse jõudnud vaid 41 taotlust, ülejäänud  112 toodi või saadeti e-postiga viimasel päeval või postitati kirja teel. Seega ei jäta viimasel päeval taotluse esitajad ise endale enam võimalust taotlust parandada," ütles Ülle Kello.

Selliseid taotlusi, mis PRIA hinnangul võivad olla puudulike dokumentide tõttu mittekorrektsed ja jääda läbi vaatamata, on seekordses taotlusvoorus kuni 20 (summas 67 mln krooni).

PRIAs algab nüüd korrektselt vormistatud taotluste menetlemine ja hindamise teel pingeritta seadmine. Toetuse määramise/mittemääramise otsused tehakse kõigile korraga hiljemalt 100 tööpäeva jooksul ehk 1. veebruariks 2011.

Maaelu arengukava meetme 3.1 kolmes varasemas taotlusvoorus esitatud 820 taotlust (1,1 miljardi kr kohta), 545 projektile on määratud 634 mln kr toetust. Tänavu augustikuu lõpuks oli lõpetatud 127projekti ja välja makstud 204 mln krooni.

Maaelu arengukava investeeringutoetusi rahastab 25% ulatuses Eesti riik, 75%  Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond. Toetuste tingimused töötab välja Põllumajandusministeerium koostöös PRIAga, lisaks on PRIA ülesanne toetuste menetlemine ja taotlejate kontrollimine.

Uudised

Euroopa Kontrollikoda on 2019.a. aasta alguses avaldanud oma eriaruande 01/2019 „Võitlemine pettustega ELi raha kasutamisel: vajadus tegutseda“. Kontrollikoda on Euroopa Liidu sõltumatu audiitor ja annab hinnangu nii Euroopa Komisjoni kui ka liikmesriikide süsteemidele. Kontrollikoja eriaruande hinnangul peaks EL tugevdama võitlust pettuste vastu ja anti mitmeid soovitusi, kuidas tuleks pettustevastast süsteemi

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike