Lisatud: 14. mai 2008

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

14Mai2008 Maaelu mitmekesistamise toetust saavad kõik abikõlbulikud projektid

„Põlluharimine või loomakasvatus pole kaugeltki ainsad valdkonnad, millega maal tegeletakse ning see toetus ongi suunatud neile, kes edendavad tegevusi väljaspool traditsioonilist põllumajandustootmist,“ ütles PRIA arengutoetuste osakonna juhataja Toomas Ojakäär.

Põllumajandustootjatelt, kes soovivad alustada mittepõllumajandusliku tegevusega, laekus 23 taotlust summas 21 mln krooni. 345 taotlust (364,5 mln kr) esitasid ettevõtjad, kes soovivad oma juba käivitatud mittepõllumajanduslikke tegevusi mitmekesistada või laiendada.

Toetuse abil soovitakse investeerida väga erinevatesse valdkondadesse: rajada ja sisustada erinevaid metalli-, puu- ja remonditöökodasid; ehitada ja renoveerida hulk hooneid (maa)turismi edendamiseks. On projekte, mille realiseerumine tooks maainimestele lähemale vajalikke teenuseid: pesumaja, mitu rändkauplus-bussi (üks neist koguni lille-rändkauplus), aga ka autokino sisustamine tehnikaga. Projektiraha abil tahetakse tööle panna veel puutõrva tootmine, hakata palkmaju valmistama, rajada maapurjetamisrada jne.

Suurima summa, ligi 100 mln krooni eest tahetakse püstitada uusi hooneid, samas suurusjärgus laekus projekte olemasoleva hoone või selle osa ehitamiseks. 92 mln krooni moodustavad projektid masinate-seadmete ostmiseks ja paigaldamiseks.

Meetme käesoleva taotlusvooru eelarve on 386 mln krooni. Nii võivad seekord toetust saada kõik projektid, mis vastavad sätestatud tingimustele. Meetme seitsme aasta eelarve on ligikaudu 1,1 miljardit krooni.

Maksimaalne toetuse summa ühe taotleja kohta programmiperioodil on 1,56 mln krooni. Toetuse määr on kulutuste lõikes erinev, moodustades kuni 60% investeeringuobjekti kulu maksumusest.

Taotluste menetlemine võtab aega kuni 130 tööpäeva (novembri alguseni) ning väljamaksed tehakse kolme kuu jooksul pärast investeeringu tegemist tõendavate dokumentide PRIAsse laekumist. Enne toetuse väljamaksmist kontrollib PRIA eranditult kõik objektid kohapeal ka üle, et välistada pettusevõimalused.

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner