Lisatud: 05. oktoober 2010

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

05Okt2010 Maaelu Edendamise Sihtasutus tagab kõikide ettevõtjate võlakohustusi

Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES) annab tagatisi kõikidele ettevõtjatele. „Kui varem võis MES tagada vaid väljaspool linnasid tegutsevate ettevõtete võlakohustusi, siis nüüd võivad MESi tagatist taotleda kõik väljaspool Tallinna tegutsevad ettevõtjad hoolimata ettevõtte tegevusvaldkonnast," räägib MESi juhatuse esimees Raul Rosenberg.

Kujunenud arvamuse kohaselt tagab MES vaid põllumeeste laenusid, kuid tagatist võivad pangad taotleda kõigi tootmise ja teenindamisega tegelevate ettevõtjate laenudele. MESi tagatis võib olla abiks, kui ettevõtjal on ebapiisav tagatisvara, ettevõte on alustamisjärgus, laenutaotleja on väikese ja keskmise suurusega ettevõte või hoopis mittetulundusühing või sihtasutus. Oluline on muidugi, et ettevõtja ei ole finantsraskustes ning on võimeline täitma laenulepingust tulenevaid kohustusi, see tähendab, et ettevõtte rahavoog on tulevikus positiivne.

„Kui te soovite saada oma laenule või liisingule MESi tagatist, siis tuleb pöörduda panga kliendihalduri poole. Seejärel pöördub laenuandja vajadusel ise tagatise taotlusega MESi. Meil on koostöölepped enamiku Eestis tegutsevate krediidi- ja finantseerimisasutustega," selgitab Rosenberg.

Ettevõtjad said, MESi tagatise abil, 2010. a I poolaastal krediidiasutustelt laenu 144 korral kokku  207  miljonit krooni. Neid laene tagas MES 124,4 miljoni  krooniga, sealhulgas põllumajandussektorisse anti tagatisi 66,3 miljonit krooni ehk 53,3%.


Maaelu Edendamise Sihtasutuse tagatise tingimused:

- MES saab ettevõtja võlakohustust (laen, liising vms)  tagada kuni 80% ulatuses;

- tagatise suurus võib olla kuni 39 116 500 krooni (2 500 000 eurot);

- MESi tagatis ei vabasta ettevõtjat varalisest vastutusest ehk ettevõtjal lasub esmane vastutus laenukohustuse ees;

- MESi tagatistasu suurus sõltub krediidireitingust ja on vahemikus 0,4 - 7,5% tagatud laenuosa suurusest;

- MES ei võta tagatislepingu sõlmimise ja muutmise tasu.

 

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike