Lisatud: 05. oktoober 2010

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

05Okt2010 Maaelu Edendamise Sihtasutus tagab kõikide ettevõtjate võlakohustusi

Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES) annab tagatisi kõikidele ettevõtjatele. „Kui varem võis MES tagada vaid väljaspool linnasid tegutsevate ettevõtete võlakohustusi, siis nüüd võivad MESi tagatist taotleda kõik väljaspool Tallinna tegutsevad ettevõtjad hoolimata ettevõtte tegevusvaldkonnast," räägib MESi juhatuse esimees Raul Rosenberg.

Kujunenud arvamuse kohaselt tagab MES vaid põllumeeste laenusid, kuid tagatist võivad pangad taotleda kõigi tootmise ja teenindamisega tegelevate ettevõtjate laenudele. MESi tagatis võib olla abiks, kui ettevõtjal on ebapiisav tagatisvara, ettevõte on alustamisjärgus, laenutaotleja on väikese ja keskmise suurusega ettevõte või hoopis mittetulundusühing või sihtasutus. Oluline on muidugi, et ettevõtja ei ole finantsraskustes ning on võimeline täitma laenulepingust tulenevaid kohustusi, see tähendab, et ettevõtte rahavoog on tulevikus positiivne.

„Kui te soovite saada oma laenule või liisingule MESi tagatist, siis tuleb pöörduda panga kliendihalduri poole. Seejärel pöördub laenuandja vajadusel ise tagatise taotlusega MESi. Meil on koostöölepped enamiku Eestis tegutsevate krediidi- ja finantseerimisasutustega," selgitab Rosenberg.

Ettevõtjad said, MESi tagatise abil, 2010. a I poolaastal krediidiasutustelt laenu 144 korral kokku  207  miljonit krooni. Neid laene tagas MES 124,4 miljoni  krooniga, sealhulgas põllumajandussektorisse anti tagatisi 66,3 miljonit krooni ehk 53,3%.


Maaelu Edendamise Sihtasutuse tagatise tingimused:

- MES saab ettevõtja võlakohustust (laen, liising vms)  tagada kuni 80% ulatuses;

- tagatise suurus võib olla kuni 39 116 500 krooni (2 500 000 eurot);

- MESi tagatis ei vabasta ettevõtjat varalisest vastutusest ehk ettevõtjal lasub esmane vastutus laenukohustuse ees;

- MESi tagatistasu suurus sõltub krediidireitingust ja on vahemikus 0,4 - 7,5% tagatud laenuosa suurusest;

- MES ei võta tagatislepingu sõlmimise ja muutmise tasu.

 

Uudised

21.08 toimunud kalandusnõukogu istungil arutati kalandussektori huvigruppidega ettepanekuid Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014‒2020 rakenduskava eelarvevahendite ümberjagamiseks. Lõplikud otsused langetatakse 11. septembril toimuval seirekomisjoni istungil.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner