Lisatud: 07. veebruar 2013

Viimati muudetud: 07. veebruar 2013

A A A
Prindi rss

Uudised

07Veebr2013 Maaelu Edendamise Sihtasutus alustab vesiviljelusega tegelevate ettevõtete finantseerimist

Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES) sõlmis Põllumajandusministeeriumiga halduslepingu, mille alusel on MES Euroopa Kalandusfondist rahastatavate finantskorraldusvahendite rakendaja. MESi ülesanne on finantskorraldusvahendi rakendamiseks vajalike praktiliste tegevuste läbiviimine nt taotluste menetlemine, taotlejate krediidivõimelisuse hindamine, krediteerimisotsuste langetamine, laenude vormistamine, pantide seadmise korraldamine ja laenude väljastamine.

MESi poolt pakutav laen on kaasfinantseering ning on mõeldud vesiviljelusega tegelevatele ettevõtetele, keda krediidi- või finantseerimisasutused on valmis finantseerima osaliselt või piiratud mahus. Vesiviljelusele mõeldud finantskorraldusvahendite maht on 4 miljonit eurot.

MESi poolt pakutav maksimaalne laenu summa ühe projekti kohta on kuni 500 000 eurot, kuid mitte rohkem kui sama projekti kohta panga poolt tehtud laenuotsuse summa. Laenuperioodi pikkus üldjuhul kuni 10 aastat ning võimalik maksepuhkus kuni 5 aastat. Intress on võrreldav panga laenuintressiga või määratakse krediidireitingu alusel.

„Vesiviljelus on kiiresti laienev suhteliselt uus valdkond ning sektorisse tuleb järjest uusi alustavaid ettevõtjaid. Kuna turunõudlusele vastavat stabiilset ja samas keskkonnasäästlikku tootmist võimaldavad tehnoloogiad nõuavad aga suuri investeeringuid ning investeeringu alustamisest esimese toodanguni võib minna 2-3 aastat, siis on vesiviljeluse arendamiseks oluline koostöös finantseerimisasutustega tagada laenutoodete olemasolu, mis lähtub sektori vajadustest. Ühelt poolt on meie eesmärk arendada vesiviljelussektorit, mille prioriteetsus kogu Euroopa kalanduses on järjest kasvamas, teisalt soovime seda teha koostöös finantseerimisasutustega, kellega ühiselt me projekte rahastame“ selgitab MESi juhatuse liige Madis Reinup.

„Laenu sihtotstarbeks on erinevad  investeeringud vesiviljeluskasvandusse või  selle töötlemisüksusse, samuti tegevused, mis on seotud vesiviljelustoodete kvaliteedi tõstmise ning tootearendusega. Võrreldes investeeringutoetustega, võimaldab MESi vahendatav laenutoode maksumaksjate raha kasutada oluliselt paindlikumalt ettevõtluse arendamiseks, pakkudes võimalust teha investeeringuid oluliselt suuremas mahus“ lisab Madis Reinup.

Varem on läbi Maaelu Edendamise Sihtasutuse rahastatud 13 vesiviljeluse projekti, kus 3,8 miljoni euro suuruse garantiiga on laenatud 5,6 miljonit eurot.

Täpsem info MES kodulehelt www.mes.ee.

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike