Lisatud: 02. märts 2005

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

02Mar2005 Maaelu arengukava seirekomisjon kiitis heaks 2005.aastaks kavandatud muudatused

Euroopa Komisjoni esindaja pr Josefine Loriz-Hoffmanni  hinnang istungile oli väga kõrge. “Eriti tahaks esile tõsta teie tootjate esindajate aktiivsust ja asjalikke ettepanekuid, mida sageli ei kohta,” ütles Loriz-Hoffmann.

 

Kavandatavate muudatustena kiitis seirekomisjon heaks ettepaneku keskkonnaalaste kitsendustega piirkondade (NATURA 2000 alade) toetuse rakendamise osas.

 

Põllumajandusliku keskkonnatoetuse osas otsustati, et 2005.aastal võetakse uusi taotlusi vastu ja jätkatakse 2004. aastal võetud kohustuste maksmist mahepõllumajandusliku tootmise ja eesti tõugu hobuse kasvatamise toetamiseks ning seda kuni võetud kohustusperioodi lõpuni.

 

2004 aastal keskkonnasõbraliku toomise eest toetust saanutele jätkatakse samuti toetuse maksmist kuni kohustusperioodi lõpuni. Kuna 2004 aastal ületati 2006-ndaks aastaks antud tegevuse raames võetud eesmärgid, siis otsustati 2005 ja 2006 aastal uusi taotlusi mitte vastu võtta. Samuti ei ole võimalust võetud kohustust 2005 aastal suurendada.

 

Käesoleval aastal on kavas hakata maksma toetust kiviaedade taastamise, rajamise ja hooldamise eest. Seda saavad taotleda kõik need, kellele on 2004.aastal määratud keskkonnasõbraliku tootmise toetus.

 

Seirekomisjon otsustas laiendada ohustatud tõugude kasvatamise eest toetuse maksmist eesti raskeveo- ja tori hobusele. Alustatakse ka maatõugu veise kasvatamise toetamisega.

 

2005-2006 aastal jäävad põllumajandusliku keskkonnatoetuse tegevustena rakendamata keskkonnasõbralik majandamine, mitmeliigilise põõsasriba rajamine ja hooldamine, poollooduslike koosluste hooldamine ja maa talvel taimkatte all hoidmine.

 

Kõikidest muudatustest tulenevalt kiideti seirekomisjoni istungil heaks korrigeeritud MAK-i tekst ja eelarve, mille kinnitab lõplikult Euroopa Komisjon.

 

2004.aastal rakendunud ja 2005.aastal jätkuvate toetuste osas leidsid seirekomisjoni liikmed, et selline toetuse liik on vajalik ja tekitanud tootjates tõsist motivatsiooni keskkonnaalaste tegevuste täitmisega alustamiseks ja võetud kohustuste jätkamiseks.

 

MAK seirekomisjon käib koos vähemalt kaks korda aastas. Seirekomisjoni kuuluvad PMANi liikmed ja Euroopa Komisjon nõuandva pädevusega esindaja.

Seirekomisjoni peamiseks ülesandeks on  MAKi rakendamise ja meetmetele seatud eesmärkide saavutamise hindamine.

 

Iiris Saluri

Pressibüroo

Põllumajandusministeerium

Tel 625 6254

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus