Lisatud: 02. märts 2005

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

02Mar2005 Maaelu arengukava seirekomisjon kiitis heaks 2005.aastaks kavandatud muudatused

Euroopa Komisjoni esindaja pr Josefine Loriz-Hoffmanni  hinnang istungile oli väga kõrge. “Eriti tahaks esile tõsta teie tootjate esindajate aktiivsust ja asjalikke ettepanekuid, mida sageli ei kohta,” ütles Loriz-Hoffmann.

 

Kavandatavate muudatustena kiitis seirekomisjon heaks ettepaneku keskkonnaalaste kitsendustega piirkondade (NATURA 2000 alade) toetuse rakendamise osas.

 

Põllumajandusliku keskkonnatoetuse osas otsustati, et 2005.aastal võetakse uusi taotlusi vastu ja jätkatakse 2004. aastal võetud kohustuste maksmist mahepõllumajandusliku tootmise ja eesti tõugu hobuse kasvatamise toetamiseks ning seda kuni võetud kohustusperioodi lõpuni.

 

2004 aastal keskkonnasõbraliku toomise eest toetust saanutele jätkatakse samuti toetuse maksmist kuni kohustusperioodi lõpuni. Kuna 2004 aastal ületati 2006-ndaks aastaks antud tegevuse raames võetud eesmärgid, siis otsustati 2005 ja 2006 aastal uusi taotlusi mitte vastu võtta. Samuti ei ole võimalust võetud kohustust 2005 aastal suurendada.

 

Käesoleval aastal on kavas hakata maksma toetust kiviaedade taastamise, rajamise ja hooldamise eest. Seda saavad taotleda kõik need, kellele on 2004.aastal määratud keskkonnasõbraliku tootmise toetus.

 

Seirekomisjon otsustas laiendada ohustatud tõugude kasvatamise eest toetuse maksmist eesti raskeveo- ja tori hobusele. Alustatakse ka maatõugu veise kasvatamise toetamisega.

 

2005-2006 aastal jäävad põllumajandusliku keskkonnatoetuse tegevustena rakendamata keskkonnasõbralik majandamine, mitmeliigilise põõsasriba rajamine ja hooldamine, poollooduslike koosluste hooldamine ja maa talvel taimkatte all hoidmine.

 

Kõikidest muudatustest tulenevalt kiideti seirekomisjoni istungil heaks korrigeeritud MAK-i tekst ja eelarve, mille kinnitab lõplikult Euroopa Komisjon.

 

2004.aastal rakendunud ja 2005.aastal jätkuvate toetuste osas leidsid seirekomisjoni liikmed, et selline toetuse liik on vajalik ja tekitanud tootjates tõsist motivatsiooni keskkonnaalaste tegevuste täitmisega alustamiseks ja võetud kohustuste jätkamiseks.

 

MAK seirekomisjon käib koos vähemalt kaks korda aastas. Seirekomisjoni kuuluvad PMANi liikmed ja Euroopa Komisjon nõuandva pädevusega esindaja.

Seirekomisjoni peamiseks ülesandeks on  MAKi rakendamise ja meetmetele seatud eesmärkide saavutamise hindamine.

 

Iiris Saluri

Pressibüroo

Põllumajandusministeerium

Tel 625 6254

Uudised

15. maiks tuli mesinikel teatada PRIA-le põllumajandusloomade registri jaoks mesilasperede arvud ja seakasvatajatel enda peetavate sigade arvud 1. mai 2018 seisuga.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus