Lisatud: 14. juuni 2005

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

14Jun2005 Maaelu arengukava seirekomisjon jäi toetuste rakendumise esimese aastaga rahule

2004. aastal rakendati MAKi raames kokku nelja toetusmeedet: ebasoodsamate piirkondade toetus, põllumajanduslik keskkonnatoetus oma kolme alameetmega (keskkonnasõbralik tootmine, mahepõllumajanduslik tootmine ja kohalikku ohustatud tõugu loomade kasvatamine), elatustalude kohanemise toetus, nõuetega vastavusse viimise toetus. Täiendavalt finantseeriti MAKi raames otsetoetuste lisamaksed.

 

2004. aasta MAK eelarve 56,6 miljonit eurot moodustas 30% kogu MAK 2004-2006 eelarvest. Aasta jooksul võetud kohustused ja tehtud väljamaksed ulatusid veidi üle 70% 2004. aasta eelarvest. Väljamaksete madalama taseme põhjuseks on elatustalude kohanemise toetuse ja nõuetega vastavusse viimise toetuse 2004. a väljamaksete lükkumine käesolevasse aastasse.

 

Seirekomisjoni liikmed olid seisukohal, et 2004. aastaks kavandatud toetusmeetmed on rakendunud edukalt, edaspidi tuleks aga veel enam tähelepanu pöörata MAKi meetmete alasele teavitustegevusele ja suurendada toetuse taotlejate koolituste mahtu.    

 

NATURA 2000 aladel toetuse maksmise osas pooldasid seirekomisjoni liikmed ettepanekut  maksta käesoleval aastal NATURA 2000 piirkondadele toetust põllumajandusliku keskkonna programmi keskkonnasõbraliku tootmise raames. See võimaldab toetusmeetme kiire rakendamise ning tagab võrdsed võimalused kõigile NATURA 2000 aladel põllumajandusega tegelejatele. Põllumajandusministeerium on alustanud vastavate õigusaktide muudatuste ettevalmistamisega.

 

Eelnevale lisaks anti komisjoni liikmetele lühiülevaade ka järgmise perioodi toetusmeetmete kavandamise ajakavast.

 

 

Iiris Saluri

Põllumajandusministeerium

Pressibüroo juhataja kt

tel 625 6254

Uudised

Maaeluministeerium andis Riigikogu maaelukomisjoni istungil ülevaate põua mõjudest ning erinevatest lahendustest, mida nii Eestis kui ka mujal Euroopa Liidu liikmesriikides on põllumeeste olukorra leevendamiseks kasutatud.

Kõik uudised »

Liitu meie postiloendiga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike