Lisatud: 02. aprill 2007

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

02Apr2007 Maaelu arengukava esitati Euroopa Komisjonile heakskiidu saamiseks
Põllumajandusminister Ester Tuiksoo sõnul on arengukava valmimisega loodud eeldused, et 2013. aastaks on valdav osa põllumajandustootjatest konkurentsivõimelised, tagatud on hea keskkonnaseisund ning põllumajanduslik maakasutus, maapiirkonna ettevõtlus on mitmekülgne ja elukvaliteet paranenud.

"Kuigi Komisjonil on MAKi heakskiitmiseks aega kuni 6 kuud, käivad läbirääkimistega paralleelselt ka ettevalmistused toetuste rakendamiseks," lisas Tuiksoo. Esimesed toetused on plaanis avada mais.

Eelarveperioodil 2007-2013 rahastab Euroopa Liit maaelu arengu ja põllumajandustoetusi Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD), mida liikmesriigid omalt poolt kaasfinantseerivad. Kokku on arengukava raames kavas rakendada 20 meedet.

MAKi strateegilise alusdokumendi – Maaelu arengu strateegia 2007-2013 (MAS) – kiitis Vabariigi Valitsus heaks 13. juulil 2006. MAK kiideti Vabariigi Valitsuse poolt heaks 8. veebruaril 2007. aastal.

Eesti maaelu arengukava 2007-2013 on kättesaadav põllumajandusministeeriumi kodulehel aadressil http://www.agri.ee/mak.

Lisainformatsioon:
Margus Palu
Põllumajandusministeerium
Avalike suhete osakond
Tel: 6 256 524, 52 007 81
E-post: margus.palu@agri.ee
bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner