Lisatud: 17. aprill 2013

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

17Apr2013 Maaelu arengu rahastamine püüab tasakaalu

Maaelu arengukava 2014–2020 juhtkomisjon arutas tänasel koosolekul maaelu arengu toetusmeetmete rahastamist, kus tuleb leida tasakaal erinevate eesmärkide ja huvide vahel. Kokku on maaelu arengukava mahuks planeeritud 936 miljonit eurot. 

„Meil on kolm põhieesmärki – esiteks keskkonnasõbraliku tootmise edendamine, teiseks investeeringud toidutootmise ja -tööstuse efektiivsuse tõstmisesse, kolmandaks maaelu ja -ettevõtluse toetamine,“ rääkis põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder. „Nende kõigi juures tuleb leida tasakaal väikeste ja suurte tootjate, ressursikasutuse ja keskkonnahoiu vahel."

Uues maaelu arengukavas on kavandatud 21 meedet. Täna maaelu arengukava juhtkomisjonile tutvustatud esialgse rahastamisjaotuse kohaselt suureneb praeguse finantsperioodiga võrreldes 15 meetme rahastamine, sh mitmete keskkonnatoetuste, mahepõllumajanduse, töötlemise investeeringute, koostöö ja Leader meetmete raames. 

Esialgse kava kohaselt  ei ole uue arengukava raames plaanis tagastamatu abi vormis liikuva tehnika toetamine – selleks on uuel perioodil võimalik rahastust saada läbi finantsinstrumentide. Tavapäraste investeeringutoetuste raames keskendutakse senisest enam pikaajalistele ja enam lisandväärtust loovatele investeeringutele.

Päris uute tegevustena on ette nähtud finantsinstrumentide rakendamine, piirkondliku mullakaitse ja keskkonnasõbraliku aianduse toetused, samuti on plaanis laiendada mitmete meetmete ulatust, nt lisanduvad koostöö meetmesse mitmed lühikese tarneahela ja otseturustuse, innovatsiooni ning klastritega seotud tegevused. 

Kõige suurema osa uuest maaelu arengukavastmoodustavad keskkonna ning konkurentsivõime eesmärkide rahastamine. 

Tegemist on esialgse rahastamiskavaga, mida lähiajal arutatakse ka Vabariigi Valitsuses. Maaelu arengukava lõplik maht selgub siis, kui Euroopa Parlament, Komisjon ja Nõukogu on ühiselt kiitnud heaks Euroopa Liidu eelarve aastateks 2014–2020.  

 

Lisainfot maaelu arengukava koostamise ja juhtkomisjoni kohta leiate aadressil http://www.agri.ee/mak2014-2020/.

 

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike