Lisatud: 27. märts 2019

Viimati muudetud: 28. märts 2019

A A A
Prindi rss

Uudised

27Mar2019 Lõppenud voorude jooksvad tulemused - märts 2019

* MAK 4.1 meetme eelarve jaotus erinevate valdkondade vahel on järgmine:
1) teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamine – 5 625 000 €;
2) piimatootmine – 7 250 000 €;
3) loomakasvatus (v.a piimatootmine ja mesindus) – 5 625 000 €;
4) muu põllumajandustootmine – 4 000 000 €.

** menetlus on pooleli

***MAK 4.3.2 meetme eelarve jaguneb järgmiselt: MTÜd 6 013 000 €, ettevõtjad 2 400 000 €.

 

Meetme nimetus ja link PRIA kodulehele

Meetme eelarve €

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste arv

Rahuldatud

Taotletud summa €

Rahuldatud taotluste summa €

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus
(MAK meede 4.1)

22 500 000*

27.12.18-16.1.19

477

75** menetlemine käib

49 987 126

6 884 697**

Vesiviljeluseettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3)

 

3 000 000

27.12.18-11.1.19

2

2

46 942

46 942

Kalasadamate investeeringutoetus(EMKF meede 1.23)

 

7000 000

19-28.12.18

1

1

619 161

619 161

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise- ja turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2)

 

500 000

27.12.18-4.1.19

3

3

32 776

32 776

Põllumajandustootja asendamise toetus

550 000

20.12.18-15.1.19

1

1

531 000

531 000

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4)

4 000 000

27.12.18-4.1.19

10

7**

1 520 655

1 012 984**

Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus (MAK meede 4.2.3)

4 000 000

21.11-28.11.18

4

3

3 200 560

2 974 039

Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (MAK meede 4.2.2)

3 000 000

21.11-28.11.18

16

9

5 459 406

2 779 996

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF meede 1.15)

2 121 165

27.12.18-11.1.19

78

**

2 576 189

**

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise ühisinvesteeringute toetus  (EMKF 4.4.1)

1 283  570

04.-07.03.19

1

**

1 706 750

**

Turuarendustoetus

4 460 090

1.02.-15.02.19

54

**

1 016 841

Hiljemalt 22.04.19**

Põllumajandusloomade aretustoetus

Ühikumäärad meetme lehel

1.02.-15.02.19

14

14

5 023 443

4 449 116

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus (MAK meede 4.3.2)

8 413 000***

 

31.10. – 08.11.18

 

37

27

10 298 332,12

8 267 249,67

 

Innovatsiooniklastri toetus

5 603 272

24. - 28.09.18

8

5

6 077 967

3 998 326

 Uudised

Maaeluministeeriumis valmis 2018. aasta põllumajanduse, kalanduse ja toiduainetööstuse ülevaade, millest selgub, et suurim osatähtsus põllumajanduse kogutoodangu väärtuses on piima- ja teraviljatoodangul ning hoogsalt kasvab mahepõllumajanduse osakaal.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.2.1) VIIES TAOTLUSVOOR 2019

Koolikava toetus

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018-2019

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused ja MAK loomatoetused 2019 ÜLDINFO

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2019

Noore põllumajandustootja toetus 2019

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2019

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2019

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2019

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2019

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2019

Väikepõllumajandustootja toetus 2019

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner