Lisatud: 24. mai 2019

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

24Mai2019 Lõppenud voorude jooksvad tulemused - mai 2019

Meetme nimetus link PRIA kodulehele

Vastuvõtt

Eelarve €

Taotluste arv

Taotletud summa €

Rahuldatud taotluste summa €

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus (MAK meede 6.4)   10.-17.09.2018  19 500 000  286   22 787 179    18 042 985 
 Püügivahendi parendamise toetus (EMKF meede 1.15)  27.12.18-11.01.19  2 121 165  78   2 572 468    1 942 518
 Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK meede 4.1)  27.12.18-16.01.19  22 500 000  477   49 748 382   Otsused hiljemalt 28.05.19
 Turuarendustoetus  1.02.-15.02.19  750 000  54  969 086  0
 Tootmis- ja turustamiskavad (EMKF meede 4.1)  4.-20.03.19   300 000  4  298 177  298 177
 Väikeste põllumajadusettevõtete arendamise toetus MAK meede 6.3  03.-10.04.19  3 500 000  234   3 360 196   Otsused hiljemalt 21.06.19
 Teadmussiire ja teavituse toetus (üleriigilise ja maakondliku ulatusega tegevused) MAK meetmed 1.1; 1.2; 1.3  4-10.04  637 615  244  1 181 592  0
 Ohtliku taimekahjustaja ja eriti ohtliku loomataudi tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamise toetus (MAK meede 5.2)  17.04 – 24.04.19  481 094  0 0  0
 Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3)  22.04 – 26.04.2019  133 480  2  11 700 Otsus hiljemalt 45 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest arvates
 Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise ühisinvesteeringute toetus (EMKF meede 4.4.1)  04.03 – 07.03.19  1 283  570  1  1 706 750  Otsus hiljemalt 45 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse saamisebronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus