Lisatud: 13. detsember 2019

Viimati muudetud: 13. detsember 2019

A A A
Prindi rss

Uudised

13Det2019 Lõppenud voorude jooksvad tulemused - detsember 2019

Meetme nimetus link PRIA kodulehele

Vastuvõtt

Eelarve €

Taotluste arv

Taotletud summa €

Rahuldatud taotluste summa €

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus
MAK meede 16.2
 5-19.9.19  3 389 328  25  6 523 831 PRIA teeb otsused hiljemalt 12.2.20
Vesiviljeluseettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus EMKF meede 2.3  26-30.8.19  3 860 280  4  263 754 Taotluse rahuldamise otsuse sai 4 taotlust, kokku summas
261 436 € 
Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus
MAK meede 6.1
 

eeltäitmine
21-27.8.19
vastuvõtt

28.8-11.9.19
 5 mln  149  5 877 175  Toetustaotluse rahuldamise otsuse sai 105 taotlust, kokku summas 4 178 122 € 
Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas osalemise toetus
MAK 3.1 meede
29.8-5.9.19  150 000  44  37 676  Toetustaotluste rahuldamise otsuse said 11 taotlust kokku summas 7 802 €
Kalapüügi- või vesiviljelustoodete sertifitseerimise- ja turu-uuringute tegemise toetus EMKF meede 4.3.2   

eeltäitmine
20.9-24.9.19

vastuvõtt

25.9.-2.10.19
 446 500  2  41 425 Taotluse rahuldamise otsuse sai 2 taotlust, kokku summas
41 425 €
Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus MAK meede 6.4  18.9 – 9.10.19  12 mln  205  12 821 810 PRIA teeb otsused hiljemalt 21.1.20
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus 
EMKF meede 4.4.4
 

eeltäitmine
20-24.9.19

vastuvõtt

25.9. -16.10.19
 2 mln  12  1 912 126 25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest
Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus Maaeluministeeriumi valitsemisala riigiasutustele
MAK meede 4.3.1
21.-25.10.19 Täiendav taotlusvoor toimus 25.-29.11.19   1,2 mln   9   1 150 943  PRIA teeb otsused hiljemalt 28.2.20
Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus MAK meede 4.3.2                 

eeltäitmine
23-29.10.19

vastuvõtt

30.10-6.11.19 
 8 mln   35   6 910 247 PRIA teeb otsused hiljemalt 26.2.20
Põllumajanduskindlustustoetus
MAK meede 17.1
 6-13.11.19  1 mln  1  109 766 Taotluse rahuldamise otsuse sai 1 taotlus summas 109 766 €
Kalapüügi-ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus
EMKF meede 4.4.3
11-15.11.19  122 280  3   17 580 45 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest
Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja koolitustoetus 6-13.11.19  10 000  4  3 580 Taotluse rahuldamise otsuse said 4 taotlust kokku summas 3 057 €
Kalapüügi innovatsiooniosaku toetus EMKF meede 1.1.1 22.11-4.12.19  1 mln  0  0  -
 Vesiviljeluse innovatsiooniosaku toetus
EMKF meede 2.1.1
22.11-4.12.19  750 000  2  60 946 55 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest
Kohaliku algatusrühma toetus  

eeltäitmine
13-19.11.19

vastuvõtt

20.11-27.11.19
 1 773 167  8  1 673 840 30 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete tootja või töötleja praktikatoetus  4.12-11.12.19  10 000  1  6 185 45 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest
Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus
MAK meede 4.2.2
 

eeltäitmine
27.11-3.12.19

vastuvõtt

4.-11.12.19 
 2 916 166  6  1 934 139 PRIA teeb otsused hiljemalt 8.4.20

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus