Lisatud: 15. august 2019

Viimati muudetud: 23. september 2019

A A A
Prindi rss

Uudised

15Aug2019 Lõppenud voorude jooksvad tulemused - august2019
Meetme nimetus Vastuvõtt Eelarve € Taotluste arv Taotletud summa € Rahuldatud taotluste summa €
Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus
MAK meede 16.4
6.-13.6.19 1 454 647 7 989 677 PRIA teeb otsused hiljemalt 21. oktoobriks 2019

Põllumajanduskindlustustoetus

12.-26.6.19 1 000 000 4 126 096 PRIA teeb viimased otsused hiljemalt septembrikuu jooksul
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus 
EMKF meede 4.4.3
22.4 – 26.4.19 133 480 2 11 700 11 200
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise ühisinvesteeringute toetus 
EMKF meede 4.4.1
04-7.3.19 1 707 000 1 1 706 750 PRIA teeb otsuse 45 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse saamisest
Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus
MAK meede 4.2.1 
29.5-5.6.19 3 743 073 46 5 850 563 PRIA teeb otsused hiljemalt 27. septembriks 2019
Tootjarühmade tunnustamine
MAK meede 9.1.1
29.7-5.8.19  - 0 0 Taotlusvoorus taotlusi tunnustamiseks ei esitatud

 

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner