Lisatud: 27. märts 2019

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

27Mar2019 Loomatoetuste kohapealsetest kontrollidest

Pildi autor: Silvi Arold

Alates aprillist hakatakse kohapeal kontrollima taotlejaid piimalehma kasvatamise otsetoetuse ning ammlehma ja ute kasvatamise ülemineku toetuse osas. Selleks, et kontrollimine ladusalt läheks, peaksid loomapidajad välja otsima karjaregistri, veisepassid, loomade ostu- ja müügiarved, samuti täiendavad tõendid pidamisperioodil vääramatu jõu tõttu karjast välja minekute kohta.

Kõik need dokumendid peavad olema kontrolli ajal ette näidata. Kindlasti tuleb arvestada, et kui taotleja majapidamises on mitme ettevõtte loomad, tuleb kontrollvalimisse sattunud taotleja loomad teiste ettevõtete loomadest eraldada. Kontrolli hetkel karjamaal olevad loomad peavad olema kokku aetud neile ohutul viisil, et oleks võimalik kindlaks teha loomade arv ning kontrollida identifitseerimisnumbreid.

Kuna loomakontrolle ei ole võimalik reeglina läbi viia ilma taotleja või tema esindaja juuresolekuta, siis tuleb kindlasti  PRIA poolsele kontakti võtmisele vastata. Taotleja peab võimaldama loomatoetuste kontrolli läbiviimist 48 tunni jooksul peale etteteatamist. Kontrolli edasi lükkamiseks peavad olema väga mõjuvad põhjused (näit viibimine haiglas), mis esitatakse PRIAle kirjalikult. Korduvate püüdluste järel valimisse langenud taotlejaga siiski mitte kontakti saades, võib PRIA lugeda seda kontrolli takistamiseks ning jätta meetme osas toetustaotluse rahuldamata.Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike