Lisatud: 27. märts 2019

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

27Mar2019 Loomatoetuste kohapealsetest kontrollidest

Pildi autor: Silvi Arold

Alates aprillist hakatakse kohapeal kontrollima taotlejaid piimalehma kasvatamise otsetoetuse ning ammlehma ja ute kasvatamise ülemineku toetuse osas. Selleks, et kontrollimine ladusalt läheks, peaksid loomapidajad välja otsima karjaregistri, veisepassid, loomade ostu- ja müügiarved, samuti täiendavad tõendid pidamisperioodil vääramatu jõu tõttu karjast välja minekute kohta.

Kõik need dokumendid peavad olema kontrolli ajal ette näidata. Kindlasti tuleb arvestada, et kui taotleja majapidamises on mitme ettevõtte loomad, tuleb kontrollvalimisse sattunud taotleja loomad teiste ettevõtete loomadest eraldada. Kontrolli hetkel karjamaal olevad loomad peavad olema kokku aetud neile ohutul viisil, et oleks võimalik kindlaks teha loomade arv ning kontrollida identifitseerimisnumbreid.

Kuna loomakontrolle ei ole võimalik reeglina läbi viia ilma taotleja või tema esindaja juuresolekuta, siis tuleb kindlasti  PRIA poolsele kontakti võtmisele vastata. Taotleja peab võimaldama loomatoetuste kontrolli läbiviimist 48 tunni jooksul peale etteteatamist. Kontrolli edasi lükkamiseks peavad olema väga mõjuvad põhjused (näit viibimine haiglas), mis esitatakse PRIAle kirjalikult. Korduvate püüdluste järel valimisse langenud taotlejaga siiski mitte kontakti saades, võib PRIA lugeda seda kontrolli takistamiseks ning jätta meetme osas toetustaotluse rahuldamata.Uudised

Maaeluministeeriumis valmis 2018. aasta põllumajanduse, kalanduse ja toiduainetööstuse ülevaade, millest selgub, et suurim osatähtsus põllumajanduse kogutoodangu väärtuses on piima- ja teraviljatoodangul ning hoogsalt kasvab mahepõllumajanduse osakaal.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.2.1) VIIES TAOTLUSVOOR 2019

Koolikava toetus

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018-2019

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused ja MAK loomatoetused 2019 ÜLDINFO

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2019

Noore põllumajandustootja toetus 2019

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2019

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2019

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2019

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2019

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2019

Väikepõllumajandustootja toetus 2019

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner