Lisatud: 08. jaanuar 2009

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

08Jan2009 Loomapidajad kavandavad toetuse abil suuri investeeringuid

Maaelu arengukava meetme 1.4.2 abil pakutavat toetust taotlesid 101 ettevõtjat kokku summas ligi 374 miljonit krooni, ent taotlusvooru eelarves on toetuste maksmiseks raha 150 mln krooni.

PRIA arengutoetuste osakonna juhataja asetäitja Mati Mõtte sõnul näitab taotluste arv ja eelarvest mitu korda suurem taotluste summa, et investeeringuvajadus loomakasvatussektoris püsib endiselt suur. „Hoolimata Eesti üldisest majandusolukorrast tahavad paljud  loomakasvatusettevõtjad arengusse investeerida,“ tõdes ta.

Ãœlekaalukalt kõige rohkem tahetakse toetuse abil ehitada veistele mõeldud loomakasvatushooneid (193 mln krooni); 49 mln krooni toetust sooviti sigade, 12 mln kodulindude, 3 mln krooni lammaste ja kitsede hoonete ehitamiseks. Mati Mõtte kinnitas, et toetuse abil plaanitakse rekonstrueerida loomapidamishoonetes 16 000 kohta veiste ja 40 000 kohta sigade jaoks. Ligi 53 mln krooni tahetakse investeerida sõnniku-, silo- või söödahoidla ehitamiseks ja üle 63 mln krooni loomakasvatushoonete tehnoloogilistesse seadmetesse.

Kõige rohkem taotlusi ja suurimas summas laekus Lääne-Virumaalt – 16 taotlust, 77 mln krooni. Soovitud toetuse suurused on aga taotluste lõikes väga erinevad – väikseim taotletud summa oli 43 tuhat, samas 20 taotlejat küsib toetust ligikaudu maksimummäära ulatuses, mis on 7,8 miljonit krooni. 28 taotleja küsitavad toetuse-summad jäävad vahemikku 3-7 mln krooni.

Toetuse määramisel võtab PRIA aluseks projektide hindamise tulemusel tekkiva pingerea, hindamiskriteeriumid on kehtestatud põllumajandusministri määrusega. Näiteks saavad lisapunkte taotlejad, kes turustavad mahetoodangut, on põllumajandustootjana kauem tegutsenud või on taotlejal vanust alla 40 eluaastat.

PRIA-l on taotluste menetlemiseks aega 100 tööpäeva ehk maikuu keskpaigani. Toetuse määramise otsus tehakse kõigile korraga. Mati Mõtte pani taotlejaile südamele, et kui PRIA soovib neilt andmeid täpsustada või palub puuduoleva dokumendi esitada, siis nende esitamisega ei venitataks. Puudulikud dokumendid võivad saada põhjuseks, miks taotlus rahuldamata jäetakse.

Loomakasvatusehitiste investeeringutoetuse meedet 1.4.2 rahastab 75% ulatuses Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ja 25% Eesti riik. Toetus makstakse taotlejale välja pärast investeeringu eluviimist, kuludokumentide laekumist ja kontrolli. Investeeringu tegemiseks on toetuse saajal aega kaks aastat, kuludokumente võib esitada kuni neljas osas.

PRIA on kaheksa aasta jooksul vahendanud Eesti maaelu-, põllumajandus-, metsandus- ja kalandussektorisse kokku ligi 12 miljardi krooni ulatuses erinevaid toetusi. Käesolevat meedet rahastab 75% Euroopa Liit, 25% Eesti riik.

 

Meetme 1.4.2 toetuste laekumine maakondade lõikes

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike