Lisatud: 08. jaanuar 2009

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

08Jan2009 Loomapidajad kavandavad toetuse abil suuri investeeringuid

Maaelu arengukava meetme 1.4.2 abil pakutavat toetust taotlesid 101 ettevõtjat kokku summas ligi 374 miljonit krooni, ent taotlusvooru eelarves on toetuste maksmiseks raha 150 mln krooni.

PRIA arengutoetuste osakonna juhataja asetäitja Mati Mõtte sõnul näitab taotluste arv ja eelarvest mitu korda suurem taotluste summa, et investeeringuvajadus loomakasvatussektoris püsib endiselt suur. „Hoolimata Eesti üldisest majandusolukorrast tahavad paljud  loomakasvatusettevõtjad arengusse investeerida,“ tõdes ta.

Ãœlekaalukalt kõige rohkem tahetakse toetuse abil ehitada veistele mõeldud loomakasvatushooneid (193 mln krooni); 49 mln krooni toetust sooviti sigade, 12 mln kodulindude, 3 mln krooni lammaste ja kitsede hoonete ehitamiseks. Mati Mõtte kinnitas, et toetuse abil plaanitakse rekonstrueerida loomapidamishoonetes 16 000 kohta veiste ja 40 000 kohta sigade jaoks. Ligi 53 mln krooni tahetakse investeerida sõnniku-, silo- või söödahoidla ehitamiseks ja üle 63 mln krooni loomakasvatushoonete tehnoloogilistesse seadmetesse.

Kõige rohkem taotlusi ja suurimas summas laekus Lääne-Virumaalt – 16 taotlust, 77 mln krooni. Soovitud toetuse suurused on aga taotluste lõikes väga erinevad – väikseim taotletud summa oli 43 tuhat, samas 20 taotlejat küsib toetust ligikaudu maksimummäära ulatuses, mis on 7,8 miljonit krooni. 28 taotleja küsitavad toetuse-summad jäävad vahemikku 3-7 mln krooni.

Toetuse määramisel võtab PRIA aluseks projektide hindamise tulemusel tekkiva pingerea, hindamiskriteeriumid on kehtestatud põllumajandusministri määrusega. Näiteks saavad lisapunkte taotlejad, kes turustavad mahetoodangut, on põllumajandustootjana kauem tegutsenud või on taotlejal vanust alla 40 eluaastat.

PRIA-l on taotluste menetlemiseks aega 100 tööpäeva ehk maikuu keskpaigani. Toetuse määramise otsus tehakse kõigile korraga. Mati Mõtte pani taotlejaile südamele, et kui PRIA soovib neilt andmeid täpsustada või palub puuduoleva dokumendi esitada, siis nende esitamisega ei venitataks. Puudulikud dokumendid võivad saada põhjuseks, miks taotlus rahuldamata jäetakse.

Loomakasvatusehitiste investeeringutoetuse meedet 1.4.2 rahastab 75% ulatuses Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ja 25% Eesti riik. Toetus makstakse taotlejale välja pärast investeeringu eluviimist, kuludokumentide laekumist ja kontrolli. Investeeringu tegemiseks on toetuse saajal aega kaks aastat, kuludokumente võib esitada kuni neljas osas.

PRIA on kaheksa aasta jooksul vahendanud Eesti maaelu-, põllumajandus-, metsandus- ja kalandussektorisse kokku ligi 12 miljardi krooni ulatuses erinevaid toetusi. Käesolevat meedet rahastab 75% Euroopa Liit, 25% Eesti riik.

 

Meetme 1.4.2 toetuste laekumine maakondade lõikes

Uudised

15. maiks tuli mesinikel teatada PRIA-le põllumajandusloomade registri jaoks mesilasperede arvud ja seakasvatajatel enda peetavate sigade arvud 1. mai 2018 seisuga.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus