Lisatud: 21. november 2008

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

21Nov2008 Loomapidajad ja põllumajandusettevõtjad saavad investeeringutoetust taotleda

PRIA arengutoetuste osakonna juhataja asetäitja Mati Mõtte juhib tähelepanu, et mõlema meetme toetuste saamise tingimustes on võrreldes eelmise taotlusvooruga kehtestatud hulk muudatusi, täiendatud on ka hindamiskriteeriume. Juhendid ja taotlusvormid on saadaval PRIA kodulehel www.pria.ee ja maakondlikes teenindusbüroodes.

 

„Investeeringutoetuse taotlemisel tuleb esitada päris palju dokumente. Nende koostamisel soovitame vajadusel kasutada nõuandekeskuste ja konsulentide abi, infot saab ka PRIA investeeringutoetuste infotelefonil 767 7678. Puudulikult vormistatud taotlusi me menetleda ei saa. Just massiline järelepärimiste tegemine ebakorrektsete taotluste puhul on peamine põhjus, mis venitab PRIA-s toetuste määramist,“ ütles Mõtte.

 

Mõlemad meetmed on rakendatud Maaelu arengukava 2007-2013 programmperioodi raames selleks, et ettevõtted saaksid kaasajastada oma tootmist, suurendada konkurentsivõimet, parandada toodangu kvaliteeti, keskkonna ja loomade heaolu.

 

Maal tegutsevad mikropõllumajandusettevõtjad saavad kuni 1,56 miljoni krooni suurust toetust kasutada näiteks põllumajandustehnika soetamiseks, tootmishoonete ehitamiseks, sinna masinate, seadmete ja kommunikatsioonivõrkude muretsemiseks. Samas saab selle toetuse abil soetada ka mesila ja seenekasvatuse inventari, rajada istandikke.

Loomakasvatusehitise kuni 7,8 mln krooni suurust investeeringutoetust võivad taotleda lisaks loomapidajatele ka linnukasvatajad selleks, et rajada ehitisi, rajatisi, silo-, sõnniku- ja söödahoidlaid ning nende juurdepääsuteid, soetada statsionaarseid tehnoloogilisi seadmeid.

 

Kõigi investeeringute elluviimisel on kohustuslik ka omaosalus, mille osakaal võib väiksem olla siis, kui taotleja tegutseb ebasoodsaks piirkonnaks arvatud alal ja/või on noor ettevõtja vanusega kuni 40 eluaastat.

 

Mõlema meetme esimene taotlusvoor toimus möödunud talvel ning toona said toetust kõik abikõlblikud projektid kogusummas 983,8  miljonit krooni.

 

Käesolevas taotlusvoorus on loomakasvatusehitiste investeeringutoetuste (MAK meede 1.4.2) eelarve 150 mln, mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetuste (MAK meede 1.4.1) eelarve 234 mln krooni. 75% rahast pärineb Euroopa Liidult, 25% Eesti riigieelarvest.

Kui abikõlblikke taotlusi laekub rohkem kui on eelarvetes raha, koostab PRIA meetmete rakendusmäärustes sätestatud hindamiskriteeriumide põhjal projektide paremusjärjestuse.

 

Mikropõllumajandusettevõtte investeeringutoetuse taotluste menetlemiseks on PRIA-l aega 90 tööpäeva, loomakasvatusehitiste investeeringutaotluste menetlemiseks 100 tööpäeva pärast taotlusvooru lõppu.

Uudised

15. maiks tuli mesinikel teatada PRIA-le põllumajandusloomade registri jaoks mesilasperede arvud ja seakasvatajatel enda peetavate sigade arvud 1. mai 2018 seisuga.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner