Lisatud: 21. november 2008

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

21Nov2008 Loomapidajad ja põllumajandusettevõtjad saavad investeeringutoetust taotleda

PRIA arengutoetuste osakonna juhataja asetäitja Mati Mõtte juhib tähelepanu, et mõlema meetme toetuste saamise tingimustes on võrreldes eelmise taotlusvooruga kehtestatud hulk muudatusi, täiendatud on ka hindamiskriteeriume. Juhendid ja taotlusvormid on saadaval PRIA kodulehel www.pria.ee ja maakondlikes teenindusbüroodes.

 

„Investeeringutoetuse taotlemisel tuleb esitada päris palju dokumente. Nende koostamisel soovitame vajadusel kasutada nõuandekeskuste ja konsulentide abi, infot saab ka PRIA investeeringutoetuste infotelefonil 767 7678. Puudulikult vormistatud taotlusi me menetleda ei saa. Just massiline järelepärimiste tegemine ebakorrektsete taotluste puhul on peamine põhjus, mis venitab PRIA-s toetuste määramist,“ ütles Mõtte.

 

Mõlemad meetmed on rakendatud Maaelu arengukava 2007-2013 programmperioodi raames selleks, et ettevõtted saaksid kaasajastada oma tootmist, suurendada konkurentsivõimet, parandada toodangu kvaliteeti, keskkonna ja loomade heaolu.

 

Maal tegutsevad mikropõllumajandusettevõtjad saavad kuni 1,56 miljoni krooni suurust toetust kasutada näiteks põllumajandustehnika soetamiseks, tootmishoonete ehitamiseks, sinna masinate, seadmete ja kommunikatsioonivõrkude muretsemiseks. Samas saab selle toetuse abil soetada ka mesila ja seenekasvatuse inventari, rajada istandikke.

Loomakasvatusehitise kuni 7,8 mln krooni suurust investeeringutoetust võivad taotleda lisaks loomapidajatele ka linnukasvatajad selleks, et rajada ehitisi, rajatisi, silo-, sõnniku- ja söödahoidlaid ning nende juurdepääsuteid, soetada statsionaarseid tehnoloogilisi seadmeid.

 

Kõigi investeeringute elluviimisel on kohustuslik ka omaosalus, mille osakaal võib väiksem olla siis, kui taotleja tegutseb ebasoodsaks piirkonnaks arvatud alal ja/või on noor ettevõtja vanusega kuni 40 eluaastat.

 

Mõlema meetme esimene taotlusvoor toimus möödunud talvel ning toona said toetust kõik abikõlblikud projektid kogusummas 983,8  miljonit krooni.

 

Käesolevas taotlusvoorus on loomakasvatusehitiste investeeringutoetuste (MAK meede 1.4.2) eelarve 150 mln, mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetuste (MAK meede 1.4.1) eelarve 234 mln krooni. 75% rahast pärineb Euroopa Liidult, 25% Eesti riigieelarvest.

Kui abikõlblikke taotlusi laekub rohkem kui on eelarvetes raha, koostab PRIA meetmete rakendusmäärustes sätestatud hindamiskriteeriumide põhjal projektide paremusjärjestuse.

 

Mikropõllumajandusettevõtte investeeringutoetuse taotluste menetlemiseks on PRIA-l aega 90 tööpäeva, loomakasvatusehitiste investeeringutaotluste menetlemiseks 100 tööpäeva pärast taotlusvooru lõppu.

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike