Lisatud: 02. aprill 2013

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

02Apr2013 Loomakasvatustoetusi taotles PRIAst 4927 loomapidajat

Märtsis toimunud loomakasvatustoetuste taotlusvoorus laekus PRIAle kuut liiki toetuste saamiseks taotlusi 4927 loomapidajalt, kellest 43% kasutasid taotluse esitamisel e-PRIAt.

Võrreldes 2012.aastaga on taotlejate üldarv 160 võrra vähenenud, seda aga peamiselt varasemate aastate tootmise põhjal määratud toetusõigustega meetmete (veise, ute ja piimakvoodiga seotud toetus) osas.

Ammlehma kasvatamise toetuse taotlejate hulk kasvas ligi 90 võrra ja loomi on neil kokku ligi 4700 võrra rohkem kui eelmisel aastal. Kuni 100-pealiste piimalehmakarjade pidamiseks soovis toetust poolsada loomapidajat vähem, ent piimalehmi on neil tänavu 75 võrra rohkem. Ute kasvatamise toetust soovis 22 lambakasvatajat vähem kui oli 2012.a.

Loomakasvatustoetusi ei taotleta kaugeltki kõikide põllumajandusloomade kohta, kes on PRIA loomade registris arvel. Näiteks on registri andmeil Eestis praegu üle 73 000 ute ja üle veerand miljoni veise.

2013. loomakasvatustoetuste raha pärineb Euroopa Liidult (1,25 mln eurot piimasektori eritoetuseks) ning Eesti riigilt (viit liiki üleminekutoetused loomakasvatuseks ja kaks pindalapõhist üleminekutoetust, kokku 22 mln eurot). Piimasektori eritoetuse määramise otsused teeb PRIA tänavu 1. detsembriks, üleminekutoetused määrab PRIA loomapidajaile 29. maiks.

Loomakasvatustoetustega kompenseeritakse loomapidajatele osaliselt nende kulutused, et tõuseks nende konkurentsivõime. Tootmisest lahtiseotud toetused aitavad tootjatel jätkata tegevust põllumajandussektoris nii, et nad säilitaksid ja kavandaksid tootmist pigem turunõudlusest, mitte saadaolevatest toetustest lähtudes.

Loomakasvatustoetuste taotlusvoor toimus 2.-20. märtsini. Piimasektori eritoetust saab täiendavalt taotleda veel 15. aprillini, siis aga väheneb toetuse summa 1% võrra iga hilinetud tööpäeva kohta.

 

Loomakasvatustoetuste taotlemine 2013.a

Toetuse liik

Esitamine

Taotlusi

Ühikuid

Ammlehma kasvatamise üleminekutoetus

1 574

33 380

Piimasektori eritoetus

637

16 076

Ute üleminekutoetus

661

 

28 222

Piima üleminekutoetus

1 295

621 143 691 kg

Ute kasvatamise üleminekutoetus

898

48 733

Veise üleminekutoetus

3 895

71 585 loomühikut

 

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner