Lisatud: 03. juuli 2009

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

03Jul2009 Loomakasvatusehitistesse investeeritakse üle 719 miljoni krooni

Loomakasvatusehitiste investeeringutoetuse teise taotlusvooru tulemusena määras PRIA käesoleval nädalal 86 taotluse alusel ligi 295 miljonit krooni toetust. Toetuse abiga plaaneerivad põllumehed järgneva kahe aasta jooksul Euroopa Liidu põllumajandusfondi ja Eesti riigi kaasabil investeerida loomakasvatusehitistesse üle 719 miljoni krooni.

"Tegemist on ehituse meetmega, kus investeeringu tulemusena valmivad uued laudad või rekonstrueeritakse vanu," rääkis PRIA arengutoetuste osakonna juhataja asetäitja Sigmar Suu. "Samuti on lubatud soetada loomakasvatusehitiste sisseseadet."

Kõige rohkem taotlusi ja suurimas summas rahuldati Lääne-Virumaalt - 13 taotlust summas 58,5 miljonit krooni. Samuti on tugevalt esindatud Pärnumaa ja Tartumaa, kus mõlemal puhul rahuldati kümme taotlust.  Kõige väiksem summa, veidi üle 65 tuhande krooni, jõuab seekord Hiiumaale.

Taotluvooru esitati kokku 103 taotlust summas 373,9 miljonit krooni, kuid kõigile projektidele eelarves raha ei jätkunud ning toetust said hindamisel rohkem punkte saanud projektid. Hindamiskriteeriumid on avalikud ning olid kõigile taotlejatele teada juba taotlust esitades.

Loomakasvatusehitiste investeeringutoetuse meedet 1.4.2 rahastab 75% ulatuses Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ja 25% Eesti riik. Toetus makstakse taotlejale välja pärast investeeringu eluviimist, kuludokumentide laekumist ja kontrolli. Investeeringu tegemiseks on toetuse saajal aega kaks aastat, kuludokumente võib esitada kuni neljas osas.

Toetuse saajate nimekirja ja projektide lühitutvustustega on võimalik tutvuda PRIA kodulehel aadressil: http://www.pria.ee/docs/receivers/405.xls

Käesoleval aastal oli see sama meetme raames juba teine taotlusvoor. Esimeses voorus kiideti heaks 127 taotlust summas veidi üle 430 miljoni krooni. Koos omafinantseeringutega tehakse kahe taotlusvooru põhjal valdkonnas investeeringuid kokku ligi 1,8 miljardi krooni ulatuses.

PRIA on üheksa tegevusaasta jooksul vahendanud Eesti põllumajanduse, maaelu ja kalanduse toetuseks kokku 15 miljardit krooni toetusi; tänavuste toetuste eelarve on 4,65 miljardit krooni. Toetustaotlusi menetledes on PRIAl õigus ja kohustus kontrollida, et toetuste saajad õigusaktides sätestatud tingimusi täidaksid.

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner