Lisatud: 23. juuli 2009

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

23Jul2009 Loomakasvatusehitiste investeeringutoetuse rahastamiseks on planeeritud tänavu 170 miljonit krooni

Ministri allkirjastatud Eesti maaelu arengukava 2007-2013 loomakasvatusehitiste investeeringutoetuse (meede 1.4.2) määruse muudatus täpsustab toetuse saamise nõudeid.

Muudatuse tulemusel pikeneb 2007. ja 2008. aastal taotluse esitanutel investeeringute tegemise tähtaeg nelja aastani. Taotlejatel, kes taotlevad toetust 2009. aastal ning kellele kohta tehakse taotluse rahuldamise otsus, on aega teha investeeringut kuni kolm aastat.

Loomakasvatusehitiste investeeringutoetuse eesmärk on ajakohastada põllumajandusettevõtteid (sh läbi uute tehnoloogiate kasutuselevõtu) ning aidata kaasa keskkonna- ja tööohutuse ning loomade heaolu parandamisega kaasnevate nõuete täitmisele.

Toetust saab taotleda põllumajandusloomade pidamiseks ette nähtud ehitise ja sinna juurde kuuluva sööda- või sõnnikuhoidla ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks ning nendesse paigaldatavate statsionaarsete seadmete ostmiseks. Toetuse määr on kuni 40% (noore ettevõtja puhul kuni 60%) investeeringuobjekti maksumusest. Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta seitsme aasta peale kokku on 7,8 miljonit krooni.

Toetuse eelnevates taotlusvoorudes on määratud loomakasvatusehitiste jaoks toetust 725 miljonit krooni (investeeringute kogumaht on 1,79 mlrd krooni.) Toetust finantseeritakse 75% ulatuses Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning 25% ulatuses Eesti riigieelarvest.

Käesoleva aasta taotlusvooru eelarveks on planeeritud 170 miljonit krooni.

Toetuse taotlusvooru täpse aja annab teada Põllumajanduse ja Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner