Lisatud: 23. juuli 2009

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

23Jul2009 Loomakasvatusehitiste investeeringutoetuse rahastamiseks on planeeritud tänavu 170 miljonit krooni

Ministri allkirjastatud Eesti maaelu arengukava 2007-2013 loomakasvatusehitiste investeeringutoetuse (meede 1.4.2) määruse muudatus täpsustab toetuse saamise nõudeid.

Muudatuse tulemusel pikeneb 2007. ja 2008. aastal taotluse esitanutel investeeringute tegemise tähtaeg nelja aastani. Taotlejatel, kes taotlevad toetust 2009. aastal ning kellele kohta tehakse taotluse rahuldamise otsus, on aega teha investeeringut kuni kolm aastat.

Loomakasvatusehitiste investeeringutoetuse eesmärk on ajakohastada põllumajandusettevõtteid (sh läbi uute tehnoloogiate kasutuselevõtu) ning aidata kaasa keskkonna- ja tööohutuse ning loomade heaolu parandamisega kaasnevate nõuete täitmisele.

Toetust saab taotleda põllumajandusloomade pidamiseks ette nähtud ehitise ja sinna juurde kuuluva sööda- või sõnnikuhoidla ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks ning nendesse paigaldatavate statsionaarsete seadmete ostmiseks. Toetuse määr on kuni 40% (noore ettevõtja puhul kuni 60%) investeeringuobjekti maksumusest. Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta seitsme aasta peale kokku on 7,8 miljonit krooni.

Toetuse eelnevates taotlusvoorudes on määratud loomakasvatusehitiste jaoks toetust 725 miljonit krooni (investeeringute kogumaht on 1,79 mlrd krooni.) Toetust finantseeritakse 75% ulatuses Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning 25% ulatuses Eesti riigieelarvest.

Käesoleva aasta taotlusvooru eelarveks on planeeritud 170 miljonit krooni.

Toetuse taotlusvooru täpse aja annab teada Põllumajanduse ja Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).

Uudised

15. maiks tuli mesinikel teatada PRIA-le põllumajandusloomade registri jaoks mesilasperede arvud ja seakasvatajatel enda peetavate sigade arvud 1. mai 2018 seisuga.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner