Lisatud: 27. juuni 2017

Viimati muudetud: 27. juuni 2017

A A A
Prindi rss

Uudised

27Jun2017 Loomakasvatuse üleminekutoetused jõuavad taotlejateni

22.juuniks kinnitas PRIA üleminekutoetuste määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsused ning selle nädala alguses jõuavad toetused taotlejateni. Kokku määrati toetust üle 13,2 miljoni euro 3401-le taotlejale.

Viit liiki loomakasvatuse üleminekutoetuste taotluste vastuvõtt toimus 2.-21. märtsini, 12. juunil kinnitas PRIA ühikumäärad taotletud loomakasvatuse üleminekutoetuste  maksmiseks, lähtudes maaeluministeeriumi eraldatud eelarvest ja nõuetekohastest taotlustest.

Loomakasvatuse üleminekutoetusi määrati toetusliigiti järgmiselt:

Toetusliik

Toetuse taotlejate arv

Määratud summa

Ammlehma kasvatamise üleminekutoetus

1 548

1 378 910,10

Ute kasvatamise üleminekutoetus

733

389 220,19

Veise üleminekutoetus

2 069

3 355 183,74

Piima üleminekutoetus

939

8 055 983,24

Ute üleminekutoetus

425

44 159,16

KOKKU

 

13 223 456,43

 

Toetusesaajate nimekirja leiab PRIA kodulehelt. Üleminekutoetusi rahastab Eesti riik.

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner