Lisatud: 04. veebruar 2011

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

04Veebr2011 Loomadega toimunud sündmustest teatamisega tasub täpne olla

Loomapidaja kohustus teatada PRIA loomade registrile 7 päeva jooksul põllumajandusloomadega seotud sündmustest kehtib üle 10 aasta ning nüüd on see üks osa nõuetele vastavuse (NV) reeglistikust. Nõude rikkumine võib alates 2010. aastast kaasa tuua toetuste vähendamise.

NV nõuded kehtivad kõigile, kes taotlevad ühtset pindalatoetust, piimasektori eritoetust, Maaelu arengukava 2007-2013 looma- ja hektaripõhiseid toetusi. Kes taotlevad mitut liiki toetust, neile toob NV nõuete rikkumine kaasa kõigi loetletud toetuste vähendamise.

NV reeglitest kinnipidamist ei kontrollita mitte ainult taotlejate juures kohapeal, vaid ka PRIAs olevate dokumentide ja andmete alusel.

 

Rikkumisi võib massiliselt olla

Kui PRIA registrite osakond mullu uuris, kas sadakond Veterinaar- ja Toiduameti kontrollitud loomapidajat on loomadega seotud sündmustest 7 päeva jooksul registrisse teatanud, siis selgus, et ligi pooled olid teatamistähtaegu rikkunud. Sel juhul peab PRIA vähendama taotlejal saadaolevaid toetusi 1-5%. Kui sama puudus ka järgmisel aastal tuvastatakse, siis on trahv juba suurem.

"Nõuetele vastavuse süsteem on suhteliselt uus. PRIA püüab seda taotlejatele igati tutvustada. Trahvid on esialgu pehmemad," ütleb registrite osakonna juhataja Kiido Levin. "Kui kontrollida kõiki 5000 loomapidajat, keda nõuetele vastavus puudutab, ja pooltel selgub teavitamistähtaja rikkumine ning toetused sellepärast vähenevad, siis saab olukord 2011. aasta kontrollis olema tõsine." Kontrolli-periood algas 1. oktoobrist 2010. 

7-päevase tähtaja jooksul tuleb asjakohase vormi abil või e-PRIA portaalis registreerida põllumajanduslooma esmakordne poegimine; karjast välja viimine ja karja toomine; looma hukkumine ja kadumine; lihaks tapmine kohapeal ja tapamajas; hädatapmine kohapeal ja tapamajas; kontrolltapmine kohapeal ja tapamajas; loomataudi leviku tõkestamiseks tapmine kohapeal ja tapamajas; riigist väljavedu ja riiki sissevedu. Pärast looma sündi tuleb veistele hankida Jõudluskontrolli Keskusest kõrvamärgid ning kõrva panna 20 päeva jooksul, lammastele ja kitsedele 6 kuu jooksul ning saata 7 päeva jooksul pärast looma märgistamist vastav taotlus PRIAsse.

Looma hukkumise või kadumise korral palub PRIA märkida teatisele selle kuupäeva, millal   juhtunu tegelikult avastati ja mitte oletatav aeg. Märgistamata vanemate loomade ostmine toob kindlasti kaasa rikkumise, kuna looma märgistatakse ettenähtust hiljem. Sellepärast tuleks enne looma ostmist paluda ta eelmisel loomapidajal märgistada.

 

Kust saab teavet

Infot ja taotluste vorme saab PRIA kodulehelt   www.pria.ee/et/Registrid/Loomade_register/Taotlusvormid . Suuremate karjade puhul on pidev teatiste saatmine muidugi tülikas, aga kliendiportaal e-PRIA võimaldab teatised teele saata interneti vahendusel. PRIA loomade registri infotelefon on 7312311 (skype: priaregistrid) , e-post loomade.register@pria.ee

Võrreldes varasemaga lisandus tänavu hulk uusi NV nõudeid  rahva-, looma- ja taimetervise ning loomade haigustest teavitamise kohta. 2011. aastal kehtivaid nõudeid palume lugeda PRIA kodulehelt

 

Uudised

15. maiks tuli mesinikel teatada PRIA-le põllumajandusloomade registri jaoks mesilasperede arvud ja seakasvatajatel enda peetavate sigade arvud 1. mai 2018 seisuga.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner