Lisatud: 04. veebruar 2011

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

04Veebr2011 Loomadega toimunud sündmustest teatamisega tasub täpne olla

Loomapidaja kohustus teatada PRIA loomade registrile 7 päeva jooksul põllumajandusloomadega seotud sündmustest kehtib üle 10 aasta ning nüüd on see üks osa nõuetele vastavuse (NV) reeglistikust. Nõude rikkumine võib alates 2010. aastast kaasa tuua toetuste vähendamise.

NV nõuded kehtivad kõigile, kes taotlevad ühtset pindalatoetust, piimasektori eritoetust, Maaelu arengukava 2007-2013 looma- ja hektaripõhiseid toetusi. Kes taotlevad mitut liiki toetust, neile toob NV nõuete rikkumine kaasa kõigi loetletud toetuste vähendamise.

NV reeglitest kinnipidamist ei kontrollita mitte ainult taotlejate juures kohapeal, vaid ka PRIAs olevate dokumentide ja andmete alusel.

 

Rikkumisi võib massiliselt olla

Kui PRIA registrite osakond mullu uuris, kas sadakond Veterinaar- ja Toiduameti kontrollitud loomapidajat on loomadega seotud sündmustest 7 päeva jooksul registrisse teatanud, siis selgus, et ligi pooled olid teatamistähtaegu rikkunud. Sel juhul peab PRIA vähendama taotlejal saadaolevaid toetusi 1-5%. Kui sama puudus ka järgmisel aastal tuvastatakse, siis on trahv juba suurem.

"Nõuetele vastavuse süsteem on suhteliselt uus. PRIA püüab seda taotlejatele igati tutvustada. Trahvid on esialgu pehmemad," ütleb registrite osakonna juhataja Kiido Levin. "Kui kontrollida kõiki 5000 loomapidajat, keda nõuetele vastavus puudutab, ja pooltel selgub teavitamistähtaja rikkumine ning toetused sellepärast vähenevad, siis saab olukord 2011. aasta kontrollis olema tõsine." Kontrolli-periood algas 1. oktoobrist 2010. 

7-päevase tähtaja jooksul tuleb asjakohase vormi abil või e-PRIA portaalis registreerida põllumajanduslooma esmakordne poegimine; karjast välja viimine ja karja toomine; looma hukkumine ja kadumine; lihaks tapmine kohapeal ja tapamajas; hädatapmine kohapeal ja tapamajas; kontrolltapmine kohapeal ja tapamajas; loomataudi leviku tõkestamiseks tapmine kohapeal ja tapamajas; riigist väljavedu ja riiki sissevedu. Pärast looma sündi tuleb veistele hankida Jõudluskontrolli Keskusest kõrvamärgid ning kõrva panna 20 päeva jooksul, lammastele ja kitsedele 6 kuu jooksul ning saata 7 päeva jooksul pärast looma märgistamist vastav taotlus PRIAsse.

Looma hukkumise või kadumise korral palub PRIA märkida teatisele selle kuupäeva, millal   juhtunu tegelikult avastati ja mitte oletatav aeg. Märgistamata vanemate loomade ostmine toob kindlasti kaasa rikkumise, kuna looma märgistatakse ettenähtust hiljem. Sellepärast tuleks enne looma ostmist paluda ta eelmisel loomapidajal märgistada.

 

Kust saab teavet

Infot ja taotluste vorme saab PRIA kodulehelt   www.pria.ee/et/Registrid/Loomade_register/Taotlusvormid . Suuremate karjade puhul on pidev teatiste saatmine muidugi tülikas, aga kliendiportaal e-PRIA võimaldab teatised teele saata interneti vahendusel. PRIA loomade registri infotelefon on 7312311 (skype: priaregistrid) , e-post loomade.register@pria.ee

Võrreldes varasemaga lisandus tänavu hulk uusi NV nõudeid  rahva-, looma- ja taimetervise ning loomade haigustest teavitamise kohta. 2011. aastal kehtivaid nõudeid palume lugeda PRIA kodulehelt

 

Uudised

Euroopa Kontrollikoda on 2019.a. aasta alguses avaldanud oma eriaruande 01/2019 „Võitlemine pettustega ELi raha kasutamisel: vajadus tegutseda“. Kontrollikoda on Euroopa Liidu sõltumatu audiitor ja annab hinnangu nii Euroopa Komisjoni kui ka liikmesriikide süsteemidele. Kontrollikoja eriaruande hinnangul peaks EL tugevdama võitlust pettuste vastu ja anti mitmeid soovitusi, kuidas tuleks pettustevastast süsteemi

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus