Lisatud: 04. november 2010

Viimati muudetud: 05. november 2010

A A A
Prindi rss

Uudised

04Nov2010 Loomadega seotud sündmused tuleb PRIAs õigeaegselt registreerida

Juba 2009. aasta 1.jaanuarist rakendus Eestis nõuetele vastavuse reeglistiku see osa, mis hõlmab loomapidajate kohustust teatada PRIA registrite osakonnale vormikohaste taotlustega (edaspidi teatised) veiste, lammaste ja kitsedega seotud sündmustest.  Selle nõude täitmata jätmine võib kaasa tuua toetuste vähendamise.

Esimesel kontrolli aastal kontrollis Veterinaar- ja Toiduamet nõude järgimist üksnes kohapealses kontrollis 1% pindalatoetuste taotlejate juures, kes on ühtlasi loomapidajad.  Ka PRIA töötajad võrdlevad loomapidaja poolt loomadega toimunud sündmuste kohta dokumentide registrile esitamist nende tähtaegadega, mille jooksul teatised tegelikult pidanuks PRIAsse saadetama. Tähtaja rikkumisi on leitud umbes pooltel kohapeal kontrollitud loomapidajatel.


Nõuete rikkumine toob kaasa toetuse vähendamise

PRIA loomade register hakkab selle nõude täitmist administratiivselt kontrollima kõigil loomapidajatel ning tuleval aastal võetakse kontrolli tulemused toetuste määramisel ka arvesse.

Põllumajandusloomadega seotud teatiste esitamise riiklikule registrile (mida haldab PRIA) teeb loomapidajatele kohustuslikuks valitsuse määrus põllumajandusloomade registri kohta. Registrisse kantud andmed on väga olulised siis, kui on vaja ennetada ja likvideerida loomade nakkushaigusi. 2009. a sätestati nõue loomadega seotud sündmustest teatamise kohta ka nõuetele vastavuse nõudena.

Nõuetele vastavuse (NV) nõuded on avaldatud PRIA ja Põllumajandusministeeriumi kodulehel.  NV kehtib paljude pindalapõhiste ja ka loomatoetuste kohta.  Loomapidamisega seotud nõuete rikkumised mõjutavad taotlejale makstavate pindalapõhiste toetuste, näiteks ühtse pindalatoetuse summat ning lisaks piima eritoetuse summat.  Kui ühel aastal tuvastatud NV reegli rikkumine ka järgmisel aastal kordub, on sanktsioon (toetuse vähendamine) juba suurem.


Millest teatada ja kuidas?

Infot loomade registriga seotud vajalike toimingute kohta ning teatiste vorme saab PRIA kodulehelt   www.pria.ee/et/Registrid/Loomade_register/Taotlusvormid - sealt vt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Taotlus märgistamise registreerimiseks ja Taotlus liikumise registreerimiseks.
Kodulehel on ka juhendid nende vormide täitmise kohta.

Loomade kohta teatiste esitamisel tuleb järgida tähtaegu. Pärast looma sündi tuleb veistele hankida Jõudluskontrolli Keskusest kõrvamärk 20 päeva jooksul, lammaste ja kitsede puhul on see tähtaeg 6 kuud. Pärast looma märgistamist tuleb 7 päeva jooksul saata märgistamise teatis PRIAsse.

Looma sisseveo kohta Eestisse kas Euroopa Liidu riikidest või väljastpoolt esitatakse samuti PRIA-le teatis märgistamise taotluse vormil.

7-päevase tähtaja jooksul tuleb asjakohase vormi abil registreerida ka järgmised loomade nn liikumised: esmakordne poegimine; karjast välja viimine, karja toomine; looma hukkumine; lihaks tapmine kohapeal, lihaks tapmine tapamajas; hädatapmine kohapeal, hädatapmine tapamajas; kontrolltapmine kohapeal, kontrolltapmine tapamajas; loomataudi leviku tõkestamiseks tapmine kohapeal, loomataudi leviku tõkestamiseks tapmine tapamajas; kadumine; riigist väljavedu.

Suuremate karjade omanikel on kahtlemata tülikas pidevalt PRIAsse loomade kohta teatisi saata. Siin on suureks abiks kliendiportaal e-PRIA (https://epria.eesti.ee/epria/ ), mille vahendusel saab hõlpsasti esitada kõiki vajalikke loomadega toimunud sündmuste teatisi ning ka varakevadel loomakasvatustoetusi taotleda. Ning teenuseid on e-PRIA s teisigi. e-PRIA kasutamiseks on kõigis PRIA maakondlikes teenindusbüroodes kliendiarvutid ning klienditeenindajatelt võib küsida abi e-PRIA tundmaõppimiseks.

PRIA registrite osakond ja otsetoetuste osakonna kontrollibüroo juhivad tähelepanu, et nõuetele vastavuse nõuded, mis puudutavad loomade registri toiminguid, kehtivad aastaringselt ka edaspidi ning  nõuete rikkumised võivad kaasa tuua toetuste vähendamise.   

Kas Teil on kõik vajalikud teatised  loomade kohta registrile aegsasti ära saadetud? Kui mitte, palun tehke seda kohe ja olge ka edaspidi hoolas!

*

PRIA loomade registri infotelefon on 7312311, e-post loomade.register@pria.ee

Nõuetele vastavusest vt http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/teadmiseks/

 

Uudised

Euroopa Kontrollikoda on 2019.a. aasta alguses avaldanud oma eriaruande 01/2019 „Võitlemine pettustega ELi raha kasutamisel: vajadus tegutseda“. Kontrollikoda on Euroopa Liidu sõltumatu audiitor ja annab hinnangu nii Euroopa Komisjoni kui ka liikmesriikide süsteemidele. Kontrollikoja eriaruande hinnangul peaks EL tugevdama võitlust pettuste vastu ja anti mitmeid soovitusi, kuidas tuleks pettustevastast süsteemi

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner