Lisatud: 24. aprill 2009

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

24Apr2009 Loomade karjatamise toetus suurendab loomade heaolu ja looduslikku mitmekesisust

Alates sellest kevadest saavad loomapidajad taotleda toetust põllumajandusloomade karjatamise eest. Toetuse põhiline eesmärk on küll loomade heaolu tagamine ja suurendamine, kuid see aitab kaasa ka karjamaade hooldamisele, bioloogilise ja maastikulise mitmekesisuse säilitamisele ning karjatamise traditsiooni jätkumisele Eestis.

Toetuse määr on veise ja hobuse puhul 800 ning lamba ja kitse puhul 144 krooni aastas. Taotlemisega kaasneb 5-aastane kohustusperiood.

Toetuse peamine nõue on loomade karjatamine, aga sellega kaasnevad mõned täpsustavad nõuded. Loomad, kelle kohta toetust taotletakse, peavad olema põllumajandusloomade registris vähemalt 2. maist kuni 31. augustini (erandiks on hobused, kelle kohta tuleb esitada väljavõte hobuse passist) ja neid tuleb rohumaadel karjatada vähemalt 1. juunist 31. augustini. Karjamaa peab olema ümbritsetud piirdeaiaga. Karjamaa, piirdeaed, samuti karjamaale minemine ja tulemine peavad olema loomale ohutud. Loomale tuleb tagada karjamaal pidev juurdepääs joogiveele ja kaitse halbade ilmastikutingimuste eest. Loomapidajal on kohustus pidada karjatamispäevikut või kanda karjatamise andmed põlluraamatusse. Ülekarjatamine on keelatud ja looduslikke rohumaid ei tohi väetada ning üles harida, samuti on seal keelatud taimekaitsevahendite kasutamine.

Loomade karjatamise toetus on Eesti maaelu arengukava 2007-2013 toetus, mille käesoleva aasta eelarve on 68 miljonit krooni.
Toetuse taotlemisperiood kestab 2. kuni 21. maini.

2013. aastast seotakse loomade heaolunõuetega pindala- ning ka mõned loomapõhised toetused. Karjatamise toetus on hea võimalus astuda loomade heaolu nimel vabatahtlik ja konkreetne samm.

Täpsemad toetuse saamise tingimused leiate põllumajandusministri määrusest nr. 47.

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus