Lisatud: 11. september 2003

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

11Sep2003 Looduskahjudest teatamise kord

Taotlus tuleb täita põlluraamatu ja muude raamatupidamisdokumentide alusel. Kahju hüvitamist võib taotleda, kui toodang on langenud vähemalt 30 % võrreldes kolme eelneva aasta keskmisega või viie viimase aasta keskmisega, jättes arvestamata kõrgema ja madalama toodanguga aasta andmed.

Looduskahjude tagajärjel tekkinud kahju hindamise komisjon kontrollib pisteliselt põllumajandustootjate poolt esitatud andmete õigsust ning edastab põllumajandusministrile seisukohad looduskahjude osas veel käesoleva aasta novembris.

Taotlusvorm loodusõnnetuse tagajärjel põllumajandustootjale tekkinud kahjude hüvitamiseks asub Jäneda Õppe- ja Nõuandekeskuse koduleheküljel http://www.janeda.ee/jonk/  lingi alt Looduskahjud 2003. aastal.

 

 Kadri Liimal

Pressiesindaja

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike