Lisatud: 11. september 2003

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

11Sep2003 Looduskahjudest teatamise kord

Taotlus tuleb täita põlluraamatu ja muude raamatupidamisdokumentide alusel. Kahju hüvitamist võib taotleda, kui toodang on langenud vähemalt 30 % võrreldes kolme eelneva aasta keskmisega või viie viimase aasta keskmisega, jättes arvestamata kõrgema ja madalama toodanguga aasta andmed.

Looduskahjude tagajärjel tekkinud kahju hindamise komisjon kontrollib pisteliselt põllumajandustootjate poolt esitatud andmete õigsust ning edastab põllumajandusministrile seisukohad looduskahjude osas veel käesoleva aasta novembris.

Taotlusvorm loodusõnnetuse tagajärjel põllumajandustootjale tekkinud kahjude hüvitamiseks asub Jäneda Õppe- ja Nõuandekeskuse koduleheküljel http://www.janeda.ee/jonk/  lingi alt Looduskahjud 2003. aastal.

 

 Kadri Liimal

Pressiesindaja

Uudised

Septembris ja oktoobris külastavad PRIAt kui ELi toetusi vahendavat makseagentuuri kokku neljal korral Euroopa Komisjoni ja Euroopa Kontrollikoja audiitorid, et selgitada, kuidas on Eestis korraldatud põllumajandustoetuste haldamine ning Euroopa Liidu finantshuvide kaitse.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus