Lisatud: 16. november 2009

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

16Nov2009 Liikumine Kodukant: külameetme nõustamine tuleb toetusega hüvitada

Liikumine Kodukant tegi põllumajandusministeeriumile ettepaneku muuta abikõlbulikuks külade uuendamise ja arendamise meetmega (meede 3.2) seotud nõustamiskulud, samuti detailplaneeringu koostamise, projekteerimise ja omanikujärelevalvega seotud kulud.

Kehtiva maaelu arengukava raames saavad nõustamistoetust küll põllumajanduse ja metsandusega seotud nõustajad, kuid külameetme puhul nõustamist eraldi ei toetata, ütles Oma Saarele Kodukandi juhatuse esimees Liina Saar.

Sellest lähtuvalt kannatab mittetulundusühingute poolt külameetmesse esitatud projektide kvaliteet nii sisulise kui ka taotluse vormistamise poole pealt.

Samas teeb Kodukant ettepaneku hüvitada toetusega vaid kutset omava konsulendi tasuline nõuandeteenus. Kutselise konsulendi kasutamine tagab kvaliteetsete projektitaotluste esitamise, mis omakorda lühendaks PRIA hindamisperioodi ja suurendaks efektiivsust. Liina Saare sõnul on erinevate firmade nõustajad praegu väga erineval tasemel, mis muudab taotluste menetlemise PRIA-s aeganõudvaks. "Probleeme on taotlejatega, kes ostavad teenust ebaprofessionaalsetelt erategijatelt või kirjutavad põlveotsas," rääkis Liina Saar.

Kutseline konsulent peab vastama põllumajandus-kaubanduskoja kutsenõukogu 20. detsembril 2008 vastu võetud konsulendi uuendatud kutse-standardile, kus teiste konsulentide kõrval on kinnitatud ka mittetulundusühingute tegevuse nõustamisele orienteeritud kogukonna arengu konsulendi kutse. Kogukonna arengu konsulendi kutsestandardi koostamise algatas just liikumine Kodukant, lähtudes külade ja ka teiste maapiirkondade arendusorganisatsioonide vajadusest kvaliteetse nõustamisteenuse järele.

Liina Saare sõnul võivad kutseliseks nõustajaks saada ka väljaspool Kodukanti tegutsevad nõustajad. Esimesed konsulendid atesteeritakse juba 15. novembril.

Põllumajandusministeeriumile tehtud teises ettepanekus soovitab Kodukant abikõlbulike kulude ja toetatavate tegevuste hulka lisada ehitusseadusest tulenevad tööd nagu detailplaneeringu koostamine, projekteerimine ja omanikujärelevalve. "Täna puudub mittetulundusühingutel detailplaneeringu koostamiseks või projekteerimistööde teostamiseks vastav rahastusallikas toetusprogrammi näol. Leiame, et probleem on lahendatav küla- meetme abikõlbulike kulude ja toetatavate tegevuste loetelu laiendamise teel," kirjutab Kodukandi juhatuse esimees kirjas ministeeriumile.

Kodukandi ettepanek tekitab pettumust

MTÜ Tagavere Optimistid juhataja, tulevane maaettevõtluse ja finantsmajanduse konsulent Astrid Vaba ütles Oma Saarele, et Kodukandi ettepanek, mille kohaselt saaks külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetuse taotlusi edaspidi esitada vaid tunnustatud konsulentide vahendusel, pani teda üllatama. "Seniajani on liikumine Kodukant töötanud alati selle nimel, et luua kõigile võrdsed võimalused maaelu paremaks muutmisel. Aga käesoleva muutmisettepaneku juures tekib mul küll küsimus, et kas tõesti tahetakse projektide kvaliteeti tõsta või soovitakse hoopis konsulentidele tööd tagada."

Vaba sõnul ei saa eeldada, et külakogukondades tegutsevad aktiivsed mittetulundusühendused ja väikeettevõtted ei ole pädevad nõuetele vastavaid projekte esitama. "On ju teada, et nõuetele mittevastavaid taotlusi PRIA ei rahulda ja seega kui taotleja soovib endale sellist riski võtta, ei tohiks seadusandlus seda keelata," lausus Vaba. Ta viitas, et praegugi on projektikirjutajatel raskusi omafinantseeringuks ja pangaintressideks vajalike ressursside leidmisel, seega tekib küsimus, kas on ikka õige peale suruda lisakohustust nõuandeteenust sisse osta.

Samas on Astrid Vaba nõus Kodukandi sooviga muuta nõuandetoetuse taotlemise tingimusi, et nõuandetoetuse saamise võimalus laieneks ka neile maapiirkonna ettevõtjatele ja MTÜ-dele, kes ei tegutse põllumajanduses ja metsamajanduses.

Allikas: Oma Saar
Autor: Ain Lember

Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike