Lisatud: 02. august 2004

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

02Aug2004 Liigniiskuse tõttu õigeaegselt niitmata jäänud maadest tuleb PRIA-t teavitada

Toetusalused rohumaad peavad olema enne 31. juulit niidetud või karjatatud ja niide peab olema ära veetud või hekseldatud. Viimastel päevadel on sagenenud põllumeeste päringud selle kohta, mida teha, kui toetust on taotletud rohumaale, aga seda ei saa vihma ja liigniiskuse tõttu tähtajaks niita.

Vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele nr 2419/2001 tuleb taotlejail PRIA-t niitmise nõude mittetäitmisest 10 tööpäeva jooksul ehk hiljemalt 13. augustiks kirjalikult teavitada.
Avaldusi võetakse vastu PRIA piirkondlikes büroodes. Avaldus võib olla vabas vormis, aga seal peavad olema kirjas järgmised andmed: taotleja nimi, isiku- või ärikood, põllumassiivi ja põllu number ning liigniiskuse tõttu õigeaegselt niitmata või karjatamata jäänud põllu pind hektarites.
 
Kui taotleja ei teavita PRIA-t rohumaa niitmata jätmisest, siis selle põllu kohta ei maksta talle ebasoodsamate piirkondade toetust ja põllumajanduslikku keskkonnatoetust ning ühtset pindalatoetust vähendatakse 5%.

Avalduse soovituslikku vormi saab PRIA piirkondlikest büroodest ja kodulehelt www.pria.ee.

Taotleja saab lisainfot selle maakonna büroost, kuhu ta taotluse esitas.

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus