Lisatud: 07. jaanuar 2010

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

07Jan2010 LEADER-meetme raames esitati läinud aastal üle 1000 projektitoetuse taotluse

 

2009. aasta lõpuks olid LEADER-tegevusgrupid üle Eesti andnud heakskiidu ja esitanud PRIA-le 1092 projektitaotlust kogusummas 205,6 miljonit krooni. PRIA on jõudnud nendest heaks kiita 786 taotlust kogusummas 148,6 miljonit krooni, millest 19,6 miljonit on juba taotlejatele ka välja makstud.

Kuigi sisuliselt oli tegemist LEADER-projektitoetuste rakendamise esimese aastaga, võib selle tulemustega rahule jääda. „Kuid veelgi olulisem kui numbrid projektide arvu või kasutatud vahendite mahu kohta, on kohaliku algatuse tõus ja inimeste kasvanud soov kohalikul tasandil oma kodupiirkonna jaoks midagi ära teha," sõnas Põllumajandusministeeriumi maaelu- ja kalanduspoliitika asekantsler Toomas Kevvai. „Maaelu terviklik areng eeldab kohapealset initsiatiivi, uuenduslikkust ja erinevate sektorite koostööd ning konkreetse piirkonna vajadustest lähtumist ja seal olemasolevatele ressurssidele tuginemist. Need on elemendid, mis on horisontaalsetes programmides ja meetmetes siiani paljuski puudu olnud."

Maapiirkondades koordineerivad projektitaotluste hindamist LEADER-tegevusgrupid, kes on välja töötanud oma piirkonna arendamise strateegia ja meetmed. Pärast seda, kui tegevusgrupp on teinud omapoolse valiku projektidest ja kinnitanud nende vastavust strateegiale, jõuavad need PRIA-sse, kus hinnatakse planeeritud kulutuste abikõlbulikkust ja otsustatakse projektitoetuse taotluse rahuldamine. Seejärel on taotlejal kaks aastat aega investeering teoks teha.

„Selline lähenemine, kus otsustusõigus strateegiate koostamisest kuni projektide valikuni on antud kohalikule tasandile, tagab, et ellu viiakse projektid, mis just selle kogukonna vajadustele kõige enam vastavad. Seetõttu on LEADER-meetmele ja selle mõjule kogukonna arengule pandud väga suured ootused ja tulevikus võiks kaaluda selle laiendamist ka muudele poliitikatele," ütleb Kevvai. „Toetatavaid projekte on erinevaid - nende seas on nii koolitus- ja seltsilisi tegevusi kui ka ärilisi ettevõtmisi."

Eesti maaelu arengukava (MAK) 2007-2013 LEADER-meetme kaudu määrati esimene projektitoetus läinud aasta aprillis Jõgevamaa Koostöökoja poolt heakskiidu saanud spordiliidu „Kalju" projektile, mis taotles toetust sportliku kolmikürituse rahastamiseks. Toetuse suurus oli ligi 77 000 krooni.

PRIA maaelu investeeringutoetuste büroo juhtivspetsialist Krista Toom tõi konkreetsete näidetena toetust saanud projektidest lisaks välja sepikoja, emme-issi empaatia trenni, muusikalaagri kuulsustega, muuseumid, maneeži, autotöökoja, perepargi, mäesuusakeskuse, külakino, videovalve külale ja noortelehe.

Programmiperioodist 2007-2013 on LEADER-lähenemine kaasatud üldisesse ELi maaelu arengu poliitikasse, mis tähendab, et LEADER-meede liideti riiklikesse maaelu arengukavadesse kõrvuti teiste maaelu arengu meetmetega. LEADER-meede moodustab 10% käesoleva MAK-i eelarvest ehk 1,34 miljardit krooni. Eestis loodud 26 LEADER-tegevusgruppi hõlmavad 98% maapiirkonnast. Olukorras, kus elanike arv on väike ja ettevõtlus üldjuhul väherentaabel, mängib kohaliku kogukonna elujõulisus olulist rolli.

Eestis on toetatud külade arengut kolme erineva programmi kaudu: enne käimasolevat MAK-i perioodi SAPARD-programmi raames 2003. aastal ning Eesti riikliku arengukava (RAK) 2004-2006 külade taastamise ja arendamise ning LEADER-tüüpi meetme kaudu.  

(Põllumajandusministeeriumi pressiteade)

 

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner