Lisatud: 13. aprill 2016

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

13Apr2016 LEADER-meetme kaudu suunatakse maapiirkondade arengusse 90 miljonit eurot

LEADER tegevusgrupid on asunud välja kuulutama Eesti maaelu arengukava 2014-2020 projektitoetuste taotlusvoorusid. LEADER-meetme raames suunatakse seitsme aasta jooksul maapiirkondade arengusse 90 miljonit eurot.

„LEADER tegevusgrupid saavad meetme abil ergutada kohalikku ettevõtlikkust ja teha vajalikke investeeringuid nii väikeettevõtluse alustamiseks ja arendamiseks kui ka kogukonna eluolu üldiseks parandamiseks,“ ütles maaeluminister Urmas Kruuse. „LEADER-meetme puhul on väga oluline, et investeeringute tegemise otsustab tegevusgrupi piirkondliku strateegia alusel kohalik kogukond. See tähendab, et investeeritakse kogukonda tervikuna kõige paremini teenivatesse projektidesse.“

Maaeluministeerium kiitis märtsi alguses heaks 26 LEADER tegevusgrupi piirkondlikud strateegiad ning Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) andis aprilli algul heakskiidu tegevusgruppide toetuse taotlustele. Sellega saavad maapiirkonna ettevõtjad, mittetulundusühendused, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused hakata kohalikul tasandil taotlema projektitoetust LEADER-meetmetest. Mitmed tegevusgrupid on juba alustanud infopäevade läbiviimisega, et jagada infot taotlemise protsessi ja nõuete kohta.

LEADER tegevusgrupid käivitavad strateegiate raames sel eelarveperioodil kokku üle 120 meetme.  Eestis alustati LEADER-lähenemise rakendamisega maaelutoetuste jagamisel 2006. aastal. Maaelu arengukava 2007-2013 perioodil viidi LEADER- meetmete raames ellu üle 7000 projekti, mida toetati 85,1 miljoni euroga.

LEADER on Euroopa Liidu algatus, mille eesmärk on tuua otsustustasand kohalikule elanikule lähemale ning arvestada paremini piirkondlike eripäradega.  LEADER toimib avaliku ja erasektori partnerluses loodud kohalike tegevusgruppide kaudu, kes koostavad piirkonnapõhised kohaliku arengu strateegiad. Eestis tegutseb 26 LEADER tegevusgruppi, kes katavad 99,9% maapiirkonnast. Maaelu arengukavas aastateks 2014-2020 on LEADER-meetmele nähtud ette 90 miljonit eurot.

Info LEADER tegevusgruppide kohta on koondatud Maamajanduse Infokeskuse kodulehele www.maainfo.ee, kust leiab tegevusgruppide andmebaasi ja lingid tegevusgruppide kodulehekülgedele. Kodulehekülgedel on leitavad iga piirkonna strateegiad ning infot korraldatavate infopäevade ja projektide taotlusvoorude kohta.

Eesti maaelu arengukava 2014–2020 on Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist ja Eesti riigieelarvest rahastatav programm, mille raames toetatakse põllumajanduse ja maaelu arengut kokku ligi ühe miljardi euroga. Uus maaelu arengukava keskendub viiele valdkonnale – teadmussiire, konkurentsivõime, toidutarneahel, keskkond ning maaettevõtlus ja kohalik algatus.

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike