Lisatud: 05. august 2010

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

05Aug2010 Lauri liivasel krossirajal müriseb buldooser

Lauri krossirajal müri­seb kollane buldooser, mille saha ees silendub tulevase parkla liivane pinnas, võimsa traktori, rahvakeeles jossi kange tõmbab Tihemetsa mo­toklubi president Väino Lensment.

"Rada on meil juuli lõpust uuen­dustöödeks kinni, iga päev küsi­takse minult, millal sa raja lahti teed, teisipäevaks on juba treenin­gud kirja pandud ja kuu lõpus tu­leb siin Eesti meistrivõistluste kol­mas etapp," seletab Lensment lau­balt higi pühkides.

Napi kolme nädalaga on vaja rajada võistlejate parkla, paigalda­da rahvusvaheliste nõuete järgi individuaalsed stardipuud, kokku 40, korrastada veevõtukoha kal­dad ja rajada kastmissüsteem, et tolm kihutajate hinge ei mataks.

Pärast 28. ja 29. augustil toi­muvaid võistlusi jätkub tööd veel kuhjaga. Valgustuse rajamine, krossitajate ja tehnika pesuplatsid, kümme lipuvarrast osalevate riiki­de lippude lehvima tõmbamiseks, finišitorni ja elektrooniliste aja­mõõtjate paigaldamine mahuvad MTU Tihemetsa Motoklubi projek­ti, mis sai külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetust maaelu arengukava meetmest 3.2 veidi alla miljoni, 925 650 krooni, millest omaosalus moodustab kümme protsenti.

Saarde vallas Väljakulas võtab 14 hektarit enda alla Lauri krossi­rada, millel on 1,8 kilomeetri pik­kune ja 8 meetri laiune korralik kõ­va põhjaga ja maastiku eripärast tu­lenev suurte hüpetega rada.

"Ärimees ei saa siin olla, et tu­led raha tahtma," lausub Lensment, kes on 20 aastat krossi sõitnud ja tulnud Tihemetsa sovhoostehniku­mi aastatel liidu meistrivõistlustel pronksmedalile.

"Valgustuse paigaldame nii, et talvel saaks siin teha kelgukrosse või lihtsalt kelgutada, ja maad taotleme juurde, tagastamata rii­gimaad, siis saaksime tehnikaspordihuvilistele välja ehitada ATV-rajad, et nad krossirajale ei tikuks," räägib motoklubi president ja sam­mub tuhkkuiva pinnast pidi näita­ma kohta, kuhu on krossitajatele plaanis välja ehitada mäkketõusurada. See rohtunud mäekülg lõ­peb praegu lopsakate põõsaste­ga.

Kilingi-Nõmme poolsesse kül­ge lubab projektiraha paigaldada 150 meetrit piirdeaeda.

"Suure tee äärde sai 200 männitaime maha pandud ja neid tu­leb nüüd nagu lapsi hooldada, aastas vähemalt kolm korda on vaja raja ümbrust trimmerdada, muidu surub võsa peale," viitab Lensment Pärnu-Viljandi maan­teele ja lisab entusiastlikult, et kolme-nelja aastaga saab Lauri kros­sirada moodsad rajatised.

"Tere, vaatasin, et toimetad siin, millal sa raja lahti teed?" sammub tee ääres peatunud au­tost Lensmendile viimaste päeva­de tüüpküsimust esitades tööplatsile uudishimutsev mees.

Uudis ilmus ajalehes Pärnu Postimees, autor Silvia Paluoja, 05.08.2010

Uudised

Euroopa Kontrollikoda on 2019.a. aasta alguses avaldanud oma eriaruande 01/2019 „Võitlemine pettustega ELi raha kasutamisel: vajadus tegutseda“. Kontrollikoda on Euroopa Liidu sõltumatu audiitor ja annab hinnangu nii Euroopa Komisjoni kui ka liikmesriikide süsteemidele. Kontrollikoja eriaruande hinnangul peaks EL tugevdama võitlust pettuste vastu ja anti mitmeid soovitusi, kuidas tuleks pettustevastast süsteemi

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner